Mеђународна сарадња

2018.година

Поред међународне оперативне сарадње са сродним службама са којима Сектор унутрашње контроле има потписане споразуме о сарадњи (Мађарска, Румунија, Република Бугарска и Република Македонија) и преко официра за везу који су акредитовани при својим амбасадама у Београду, полицијски службеници Сектора су учествовали на више међународних и регионалних скупова, студијских посета, обука, посета од којих издвајамо следеће активности:

- студијска посета Генералној дирекцији за борбу против корупције МУП-а Румуније у фебруару 2018. године, током које су се полицијски службеници Сектора упознали са начином спровођења анализе ризика од корупције и спровођења теста интегритета. Посета је организована уз подршку Мисије ОЕБС у Републици Србији у оквиру Плана сарадње Сектора и Мисије за 2018. годину;

-обука у оквиру МАТРА програма на тему интегритет државних службеника, који је одржан у марту 2018. године у Хагу, Холандија, а чији је циљ био  јачање институционалних капацитета у области владавине права, упознавање полазника с најбољим праксама Холандије и намењен је државним службеницима правосуђа и осталих државних институција;

-обука на тему „Тест интегритета“ у марту 2018.године, где су предавачи били представници Генералне дирекције за борбу против корупције МУП-а Румуније, а коју је у Врњачкој Бањи организовала Канцеларија ИЦИТАП при Амбасади САД-а у Београду;

-обука Института за лидерство жена (WLI) у циљу промоције лидерства, професионалног развоја и могућности за умрежавање, која је одржана у мају 2018.године у Њујорку, САД;

-студијски програм IVLP (International Visitor Leadership Program) на тему „Стварање транспарентности у државним институцијама“, који је у мају 2018.године одржан у САД-у;

-састанк који је у јулу 2018.године организовала Генерална дирекција за борбу против корупције (ДГА) МУП-а Румуније на којем су представљене активности ДГА и Сектора у области превенције корупције на граници, посебно  спровођење теста интегритета и анализа ризика од корупције.

-студијска посета представника Генералне инспекције Републике Чешке у септембру 2018. године у циљу упознавања са надлежностима Сектора унутрашње контроле и примени нових института у превенцији и сузбијању корупције.

-обука коју је у октобру 2018.године организовала Мисија ОЕБС у Републици Србији за спровођење анализе ризика од корупције за полицијске службенике Сектора унутрашње контроле, Дирекције полиције, Секретаријата и Управе царина која је одржана у Београду, а на којој су представници Генералне дирекције за борбу против корупције МУП-а Румуније представили свој модел спровођења анализе ризика од корупције и активности које реализују у области едукације у циљу превенције корупције у МУП-у. Након тога  је одржана тродневна радионица на којој је учешће узело осам полицијских службеника Сектора са представницима Генералне дирекције за борбу против корупције МУП-а Румуније у циљу детаљних разговора о свакој фази методологије за спровођење анализе ризика од корупције.

- 18. годишња конференција мреже Европски партнери за борбу против корупције – „ЕПАК“, која је одржана у Русту, Република Аустрија. Више од 100 учесника  који су представљали 30 земаља чланица мреже ЕПАК присуствовало је конференцији и Генералној скупштини, чији је домаћин био аустријски Савезни биро за борбу против корупције (БАК). Конференција се фокусирала на идентификацију нових решења која доприносе успешној превенцији и борби против корупције, а такође је пружила могућност за успостављање и даље развијање сарадње између сродних служби у оквиру мреже ЕПАК.

-студијска посета представника Сектора Генералној инспекцији (ГИ) Републике Чешке у новембру 2018. године у циљу упознавања са надлежностима ГИ и примени нових института у превенцији и сузбијању корупције, а с посебним акцентом на спровођењу теста интегритета с обзиром да наведена испекција има вишегодишње искуство у његовој примени.

-курс „Правни аспекти борбе против корупције“ који је у новембру 2018.године одржан на Институту за правне студије у Њупорту, САД. Тема курса је била упознавање са механизмима транспарентности и одговорности и стандардима поступања. На курсу је био представљен начин спровођења истрага и кривично гоњење кривичних дела са елементима корупције, област унутрашње контроле, међународни правни оквир за сузбијање корупције и међународна сарадња и помоћ.

-Трећи регионални форум служби унутрашње контроле, који је одржан у у новембру 2018.године у Софији, Република Бугарска. Циљ форума је био да се размене нове оперативне праксе у сузбијању корупције у полицији и успоставе нови облици за унапређење међународне оперативне сарадње регионалних сродних служби унутрашње контроле у оквиру Мреже за унапређење сарадње служби унутрашње контроле - НЕРЦИСУ која је успостављена 2016. године у Софији, Република Бугарска, а чине је сродне службе унутрашње контроле из Републике Србије, Републике Бугарске, Румуније, Републике Грчке и Републике Македоније.

-конференција „Етика и интегритет на границама Румуније – међународни институционални дијалог“, коja је у децембру 2018.године одржана у Букурешту, Румунија, на позив Генералне дирекције за борбу против корупције (ДГА), МУП-а Румуније. На конференцији су представљени резултати ДГА и сродних служби унутрашње контролe са којима се граничи Румунија, након реализованих састанака на тему превенције корупције на граници у току 2018. године.

-обука о релевантним међународним стандардима за спречавање полицијске тортуре и злостављања, са фокусом на препоруке Комитета против тортуре и судску праксу Европског суда за људска права,  која је одржана у новембру 2018. године у Вршцу у оквиру пројекта „Подршка заштити људских права за задржана и осуђена лица у Србији“ који се реализује у оквиру заједничког програма Савета Европе и Европске уније под називом „Хоризонтални програм подршке Западном Балкану и Турској.

 -семинар  о питањима стандарда у односу на које се цени поступање полиције као и методологију тела за надзор са примерима добре праксе, који је одржан децембру 2018. године у Београду у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Републици Србији и пројекта „Подршка заштити људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији“ који се реализује у оквиру заједничког програма Савета Европе и Европске уније.

 

2017. година

Сектор је у 2017. години одржао више састанака са сродним службама из Мађарске и Румуније на којима су размењени оперативни подаци у циљу поступања по конкретним предметима по налогу поступајућег тужиоца. Сектор је текође у циљу поступања по конкретним предметима по налогу надлежног тужиоца вршио размену оперативних података и преко официра за везу који су акредитовани при својим амбасадама у Београду.

Поред међународне оперативне сарадње, полицијски службеници Сектора учествовали су на међународним и регионалним скуповима од којих издвајамо учешће на:

2016. година

Сектор је током 2016. године у области међународне сарадње посебну пажњу посветио унапређењу међународне оперативне сарадње посебно са сродним службама у региону са којима Сектор има потписан протокол/меморандум о сарадњи (Бугарска, Румунија, Македонија и Мађарска). Сарадња је реализована кроз одржавање састанака на којима су размењени оперативни подаци везано за конкретне истраге које спроводи Сектор или у циљу пружања помоћи сродним службама приликом спровођења истрага корупције, а састанцима су присуствовали и надлежни тужиоци. Један од циљева Сектора и сродних служби у региону је било унапређење сарадње кроз стварање контакт тачака за што бржу и ефикаснију размену оперативних података између свих сродних служби у региону и унапређење сарадње са тужилаштвом приликом спровођења истрага корупције.

Поред међународне оперативне сарадње, Сектор је учествовао на међународним и регионалним скуповима на којима је разменио искуства са сродним службама и/или представио надлежност, студије случаја и резултате рада Сектора, од којих издвајамо учешће на:

Сектор унутрашње контроле је сарађивао и са међународним организацијама као што су Мисија ОЕБС у Републици Србији, Канцеларија Савета Европе у Београду,  Канцеларија ИЦИТАП при Амбасади САД у Београду и  Женевски центар за контролу оружаних снага – DCAF.  Сарадња се огледала у размени стручног знања и искуства кроз пружање помоћи у изради прописа и процедура, као и реализацији семинара, обука и  пројеката у циљу унапређења капацитета Сектора.

2015. година

СУК је члан мреже „Европски партнери за борбу против корупције (EPAC)“, коју чине националне службе за контролу рада полиције и агенције за борбу против корупције земаља чланица Европске уније и Савета Европе. У новембру 2015. године, представници СУК-а су учествовали на 15. годишњој професионалној конференцији и Генералној скупштини мреже „Европски партнери за борбу против корупције“ – EPAC“, коај је одржана у Паризу, Република Француска.
Иницијатива Канцеларије ИЦИТАП (Међународни програм за помоћ при криминалистичкој обуци) при Амбасади САД у Београду у циљу израде Мемоморандума о формирању заједничких истражних тимова на граници у циљу сузбијања  корупције и сагледавању препорука које су сачинили амерички експерти на тему сузбијања корупције на граници приликом посете Србији, а у оквиру пројекта „Заједничка антикорупцијска иницијатива“. 

2014. година

Међународна сарадња се одвијала кроз редовне контакте са представницима Мисије ОЕБС-а, ICITAP-а, представницима служби унутрашње контроле полиције, углавном из земаља у окружењу, организовање студијских посета, учешће представника Сектора на конференцијама, семинарима и другим скуповима едукативног карактера.

Сарадња са представницима Канцеларије ICITAP је превасходно била усмерена на активности које треба да обезбеде ефикасније услове за борбу против корупције и то кроз организовање обука (у мају је на КПА организована обука на тему „Истрага и кривично гоњење“) и у оквиру пројекта „Заједничка антикорупцијска иницијатива“ (у фебруару 2014. године су три полицијска службеника  Сектора учествовала на обуци на тему сузбијања корупције на граничним прелазима која је организована у оквиру овог пројекта). Поред тога, дана 27. и 28.02.2014. године, Канцеларија ICITAP је у Београду организовала регионалну конференцију о спречавању и истраживању корупције на граници, на којој су учешће узели представници СУКП, УКП, УГП, Управе царина и РЈТ из Србије, Бугарске, Хрватске, Мађарске и Румуније, а у новембру 2014. године са представницима ICITAP-а је одржан састанак о изради меморандума о формирању заједничких истражних тимова у оквиру пројекта «Заједничка антикорупцијска иницијатива».

У 2014. години је настављена сарадња и са Мисијом ОЕБС-а. Као најзначајнији резултати те сарадње могу се издвојити договори око израде Протокола о сарадњи између полиције и тужилаштва, активности на јачању интегритета полицијских службеника и праћења примене Кодекса полицијске етике, израде методологије доказивања кривичног дела злостављање и мучење, као и кривична дела са елементима корупције и унапређења сарадње у области спречавања злоставе и мучења, у јануару су Мисија ОЕБС и РЈТ у хотелу „М“ у Београду организовали семинар о „Дилемама и недоумицама у примени новог ЗКП-а“.

Сектор је потписао четири Протокола/Меморандума о сарадњи са сродним службама, и то:

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Полицијски службеници Сектора су у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом у циљу реализације активности у оквиру Акционог плана за Поглавље 23 израдили методологију за спровођење истрага у случајевима злостављања од стране полиције. РЈТ је наведену метолдолгију донело у форми обавезујућег упутства за тужиоце, а Министарство унутрашњих послова је дана 18.10.2017. године донело Упутство о методологији за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције. Дана 13.11.2017. године представљена је Методологија за спровођење истраге случајева злостављања од стране полиције, која је одржана на иницијативу РЈТ и МУП, уз подршку Мисије ОЕБС у Републици Србији.