Реализовани пројекти

У оквиру ЕУ програма  ИПА 2015 спроведена је набавка  ИТ, аудио и видео опреме у износу од 750.000,00 ЕУР за потребе јачања техничких капацитета Сектора унутрашње контроле. У оквиру наведеног програма предвиђена је и реализација твининг пројекта са твининг партнерима из Републике Литваније и Румуније у износу од 1.000.000. ЕУР. У оквиру твинига чији се почетак очекује током 2019. године а који ће трајати у 18 месеци предвиђена је едукација полицијских службеника Сектора у спровођењу превентивних института у сузбијању корупције, развоја оперативне аналитике Сектора, унапређење ИТ система Сектора и спровођење специјализованих обука за истрагу случајева корупције.

Сектор унутрашње контроле је учествовао са представницима Дирекције полиције и Сектора за људске ресурсе у реализацији пројекта „Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији“ у оквиру заједничког програма Савета Европе и Европске уније „Хоризонтални програм подршке Западном Балкану и Турској“. Циљ пројекта је примена свих препорука из извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих  казни или поступака, а у оквиру пројекта је Сектор учествовао у анализи постојећег правног оквира за поступање према доведеним и задржаним лицима у Министарству унутрашњих послова, анализи наставног плана за едукацију полицијских службеника у области превенције злостављања и мучења и изради унапређеног наставног плана на основу израђене анализе.

Твининг пројекат   “Реформа полиције - унутрашња контрола“

У циљу стварања услова за ефикаснији рад Сектора унутрашње контроле полиције, а пре свега за ефикасније откривање и доказивање случајева корупције у полицији и јачање капацитета Сектора у борби против корупције, у септембру 2010.године започели смо реализацију Твининг пројекта под називом „Реформа полиције - унутрашња контрола“. који је трајао до јуна 2012.године.
Пројекат смо реализовали заједно са твининг партнером који чини конзорцијум Велике Британије и Републике Чешке и финансиран је у оквиру фонда Европске уније „ИПА 2007“ у износу од 1.000.000 евра (150.000 евра за набавку техничке опреме, а 850.000 евра за твининг)
Агенција за борбу против тешког организованог криминала (SOCA) и Министарство унутрашњих послова (Home Office) из Велике Британије су као додатну подршку пројекту дали Сектору донацију у специјалној техничкој опреми у вредности од 100.000 евра.
Активности које су реализоване у твининг пројекту :

Пројекат  - „Јачање капацитета полиције и правосуђа за борбу против корупције у Србији“ – PACS “

Сектор унутрашње контроле је у оквиру пројекта под називом „Јачање капацитета полиције и правосуђа за борбу против корупције у Србији“ – PACS “, који су реализовале Савет Европе и Европска унија, учествовао у реализацији следећих активности: