Белгија
Стални комитет за надзор полиције - Standing Police Monitoring Committee (S.P.M.C.)
Основан: 1991
вебсајт: www.comitep.be

Комитет подноси извештај и у надлежности је Белгијског парламента. Комитетом управља председавајући Комитета.
Главни циљ и надлежност:

  1. Надзор полиције и истраге
  2. Надзор, инспекција и контрола свих полицијских служби и свих особа са полицијским овлашћењима
  3. Откривање других облика неадекватног понашања од стране припадника МУП, истражује случајеве који се односе на дисциплинске поступке, функционисање службе, нацрт предлога за структуралне промене, сарадња и координација у полицијским питањима
  4. Случајеви који се односе на људска права и питања слободе
  5. Обука

Генерални инспекторат федералне и локалне полиције - Inspection Générale de la Police Fédérale et des Polices Locales
Основан: 2001
вебсајт: www.aigpol.be

Комитет подноси извештај и у надлежности је Министарства унутрашњих послова и Министрарства правде. Инспекторатом управља генерални инспектор.
Главни циљ и надлежност:

  1. Надзор полиције и истраге,
  2. Надзор, инспекција и контрола свих полицијских служби и свих особа са полицијским овлашћењима
  3. Истражује случајеве који се односе на дисциплинске поступке, функционисање службе, кривична питања
  4. Давање препорука и консултација