ФРАНЦУСКА
Инспекторат националне жандармерије - Inspection de la gendarmerie nationale
Основан: 2002

Инспекторат подноси извештај и у надлежности је Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова и Министарства правде. Инспекторатом управља генерални инспектор.
Задаци и овлашћења:

  1. Контрола свих службеника жандармерије;
  2. Надзор, инспекција и истрага;
  3. Препоруке.

Организација има надлежност за случајеве који се односе на област кривичног права, дисиплиски поступци, превенција криминала.

Генерални инспекторат националне полиције - IGPN ( Inspection Generale de la Police nationale)
Основан 31. октобар 1986
вебсајт: www.interieur.gouv.fr

Генерални инспекторат  подноси извештај и у надлежности је Министарства правде (Тужилаштво) и директора  националне полиције. Инспекторатом управља  директор Генералног инспектората.
Задаци и овлашћења:

  1. Контроле полицијских службеника, административног и техничког особља  националне полиције;
  2. Административне и судске истраге полицијских службеника;
  3. Студије и процене које се тичу безбедности полиције и истрага  функционисања полицијских служби;
  4. Дисиплинска и етичка питања.

Oрганизација има надлежност за случајеве који се односе на област кривичног права, дисциплиске поступке, превенцију криминала, етичка питања.