ИРСКА
Одбор за притужбе Garda Siochana - Garda Siochana Complaints Board
Основан: 1986
вебсајт:www.gscb.ie

Одбор подноси извештај Министру правде и независтан је у свом функционисању. Одбором управља  начелник.
Задаци и овлашћења:

  1. Управљање и надзор у  истрагама на основу жалби које су поднете против Garda Siochana (Ирска полиција) и представника јавности;
  2. Функција надзора свих припадника Garda Siochana;
  3. Истражује случајеве који се односе на дисциплинске поступке, област кривичног закона.