"EPAC"

 

(Национална тела за мониторинг и инспекцију полиције и антикорупцијске агенције ЕУ - EU's National Police Monitoring & Inspection Bodies and Anti-Corruption Agencies (PMIB and ACA)

Сврха оснивања "EPAC-а" је да се земље чланице ЕУ успешно боре против транснационалне корупције и злоупотребе положаја у полицији. Циљ је такође да се успостави Европска антикорупцијска мрежа (European Anti-Corruption Network -EACN)  и успостави Међународна мрежа  за независни надзор полиције (International Network for the Independent Oversight of Policing -INIOP).

Велики допринос у раду "EPAC-а" имају Господин Андре Вандорен (André Vandoren), председавајући Комитета П (Committe P) Белгије и Господин Мартин Кројтнер (Martin Kreutner), директор Федералног бироа за унутрашњу контролу.

Сваке године одржава се Конференција "EPAC-а". Ове године домаћин VII Конференције "EPAC-а" биће Министарство унутрашњих послова Финске, а конференција ће се одржати од 12-14. децембра у Хелсинкију.Тема овогодишње конференције је „Међународни развоји - Европски изазови“. Сектор унутрашње контроле полиције у оквиру Министарства унутрашњих послова Републике Србије позван је да учествује на Конференцији као посматрач заједно са Норвешком и Хратском.

Декларације које су усвојене на конференцијама:

Декларација у Бечу (Vienna Declaration) је усвојена 26. новембра 2004. године на IV Конференцији "EPAC-а".
линк: http://www.epac.at/download/vienna_declaration.pdf

Декларација у Лисабону (Lisbon Declaration) је усвојена 11. новембра 2005.године на V Конференцији "EPAC-а".
линк: http://www.epac.at/download/lisbon_declaration.pdf

 Декларација у Будимпешти (Budapest Declaration) 2006 је усвојена на VI Конференцији "EPAC-а"
линк: http://www.epac.at/download/budapest_declaration.pdf

 Декларација у Хелсинкију (Helsinki Declaration) 2007 је усвојена на VIl Конференцији "EPAC-а"
линк:http://www.epac.at/download/helsinki_declaration.pdf

веб сајт: http://www.epac.at/