" OLAF"

 

(Канцеларија ЕУ за борбу против преваре и корупције - European Anti-Fraud Office (Office européen de Lutte Antifraude)

Основана 1. јун 1999
веб сајт: ec.europa.eu/anti_fraud
Канцеларија  подноси извештај европском парламенту и независна је у раду, али је административни део европске комисије. Радом канцеларије управља шеф Канцеларије.

Задаци и овлашћења: