Управљање у ванредним ситуацијама – суочавање са последицама терористичких аката

Дана 27. априла у хотелу Hyatt Regency одржана је регионална конференцији на тему “Управљање у ванредним ситуацијама – суочавање са последицама терористичких аката” у организацији Сектора за ванредне ситуације Министраства унутрашњих послова Републике Србије и Балканског института за процену и управљање ризицима.

Конференцији су присуствовали руководиоци локалних власти из општина које се воде као стратешки одабране у Србији - Бајина Башта, Београд, Чачак, Кладово, Костолац, Крагујевац, Лазаревац, Лозница, Лучани, Мајданпек, Ниш, Нови Сад, Обреновац, Панчево, Пожаревац, Прешево, Шабац, Сјеница, Смедерево, Сремска Митровица, Суботица; представници служби безбедности и спасавања; представници медицинских институција које реагују у ванредним ситуацијама; представници амбасада; представници међународних и невладиних организација.

У складу са савременим тенденцијама међународне заједнице, главни циљ је успостављање система припремљености локалних власти за ванредне ситуације и координација свих релевантних учесника одговорних за реаговање и санацију последица у ванредним ситуацијама које су настале као последица тероризма. Стога је током конференције акценат је стављен на следеће аспекте:
- законски оквир за руковођење током ванредне ситуације настале под утицајем терористичког акта од стране локалних власти;
- улога локалних власти у случају ванредних ситуација;
- улога локалних власти у организацији и помоћи локалним јединицама и органима који учествују у ванредној ситуацији;
- улога локалних власти у систему интегрисаног одговора на ванредне ситуације настале терористичким актом;
- улога психо-социјалне асистенције у случају ванредне ситуације настале терористичким актом.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати