Управа за превентивну заштиту

 

Републичке административне таксе Евиденција о издатим овлашћењима за израду Главног пројекта заштите од пожара до 29.06.2017. год. Евиденција о издатим овлашћењима за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара до 05.07.2017. год.
Извештај о раду Сектора за ванредне ситуације на пословима превентивне заштите од пожара и експлозија за 2017. годину

 

.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs