Управа за превентивну заштиту

 

Републичке административне таксе Евиденција о издатим овлашћењима за израду Главног пројекта заштите од пожара до 22.02.2021 год. Евиденција о издатим овлашћењима за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара до 22.02.2021 год.
Евиденција о издатим овлашћењима за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара - за послове контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара издатих до дана 22.02.2021 године. Евиденција о издатим овлашћењима за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара - за послове контролисања мобилних уређаја за гашење пожара издатих до дана 22.02.2021 године. Евиденција о издатим овлашћењима за обављање послова контролисања инсталација посебних система - за послове контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара издатих до дана 22.02.2021 године.
Евиденција о издатим овлашћењима за обављање послова контролисања инсталација посебних система - за послове контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара издатих до дана 22.02.2021 године. Евиденција о издатим овлашћењима за обављање послова контролисања инсталација посебних система - за послове контролисања инсталација и уређаја за детекциију експлозивних и запаљивих гасова издатих до дана 22.02.2021 године. Евиденција о издатим овлашћењима за обављање послова контролисања инсталација посебних система - за послове контролисања инсталација за одвођење дима и топлоте издатих до дана 22.02.2021 године.
Евиденција о издатим овлашћењима за обављање послова контролисања инсталација посебних система - за послове контролисања инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозија издатих до дана 22.02.2021 године. Извештај о раду Сектора за ванредне ситуације на пословима превентивне заштите од пожара и експлозија за 2017. годину Извештај о раду инспекције управе за превентивну заштиту Сектора за ванредне ситуације за 2018. године
Извештај о раду управе за превентивну заштиту одељења за инспекциски надзор за 2019. годину Извештај о раду управе за превентивну заштиту одељења за инспекциски надзор за 2020. годину

 

.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs