37. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ И РЕАГОВАЊА
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - 112 ЕКСПО

од 14. до 17. септембра 2010.године

Генерални покровитељ:
Министарство унутрашњих послова Републике Србије - Сектор за ванредне ситуације

Ове године Сектор за Ванредне ситуације Министарства, присутан је на сајму - 112 Експо у Београду. Тема сајма је заштита од пожара, поплава, земљотреса, хемијских акцидената. Реаговање у ванредним ситуацијама. Безбедност и здравље на раду.

Припадници сектора за Ванредне ситуације извешће неколико показно презентационих вежби од 14. до 16. септембра у времену од 11:30 до 12:00 часова, тема вежби је:

  1. Гашење пожара запаљивих течности;
  2. Техничке интервенције са опасним материјама;
  3. Спасавање повређених у саобраћајним незгодама;
  4. Спасавање угрожених и повређених са висине.

Поред показних вежби, стручњаци Сектора за заштиту и спасавање одржаће у свечаној сали Управне зграде сајма низ стручних предавања о Заштити и спасавању.

САТНИЦА:
Четвртак, 16. септембар

11:30 - 11:40 Поздравна реч - Предраг Марић, Помоћник министра, Начелник Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије

11:40 - 12:00 Анализа досадашњег стања заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у Републици Србији - Сектор за ванредне ситуације МУП-а

12:00 - 12:15 Јединице локалне самоуправе у ванредним ситуацијама - Сектор за ванредне ситуације МУП-а

12:15 - 12:30 Цивилна заштита у ванредним ситуацијама -Сектор за ванредне ситуације МУП-а

12:30 - 12:45 Систем 112 у Републици Србији - Младен Вратоњић, Сектор за Аналитику, телекомуникационе и информационе технологије МУП-а

12:40 - 13:00 Дискусија

 Петак, 17. септембар

11:30 - 11:40 Анализа стања заштите од пожара у Републици Србији - Сектор за ванредне ситуације МУП-а

11:40 - 12:00 Превентивна заштита и правци развоја превентивне заштите у Републици Србији - Сектор за ванредне ситуације МУП-а

12:00 - 12:25 Заштита од пожара, нова правна регулатива - Сектор за ванредне ситуације МУП-а

12:25 - 12:40 Обука и стручно усавршавање у области ванредних ситуација - Сектор за ванредне ситуације МУП-а

Увеличај фотографију
Увеличај фотографију Увеличај фотографију

Више о сајму на: www.112-expo.rs

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати