Увид у статус предмета

*Напомена: увид у статус предмета у поступку давања сагласности на техничку документацију и утврђивање подобности објеката за употребу