Pocetna strana Stampa Mapa sajta Pomoc
Ćirilična verzija Latinična verzija English
Uprava za obrazovanje

ЧАСОПИС "БЕЗБЕДНОСТ"

страна 1 | страна 2 | страна 3 | страна 4 | страна 5

Casopis BezbednostПочеo је да излази решењем државног секретара за унутрашње послове СР Србије од јануара 1959. године као двомесечник.

Данас је Безбедност теоријско-стручни часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије у коме се објављују радови из подручја криминалиситичких и полицијско-безбедносних наука, који претходно нису објављивани. Излази три пута годишње у тиражу од 1000 примерака.

Безбедност је часопис националног значаја у категорији M52. Категоризација је доступна на интернет сајту Министарства просвете и науке Републике Србије.

Програмску оријентацију часописа представљају теоријски и стручни радови, као одраз најбољег полицијског поступања. Уређивачку политику спроводи Уредништво именовано од стране министра унутрашњих послова. Часопис је посебно моделован да омогући размену и праћење теоријских и стручних информација, инструкција и процедура од значаја за обављање полицијских послова. Такође, часопис пружа значајну могућност за презентовање и подизање стручних и научних компетенција оних аутора који раде, или се припремају за рад на високошколским наставно-научним и истраживачким установама, односно, раде на припреми и реализацији полицијске обуке по програмима стручног оспособљавања и усавршавања заснованим на принципима учења одраслих.

Библиографију Часописа "Безбедност" 1959-2013 можете преузети овде.

© 2009. Управа за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку
Valid HTML 4.01!  Valid CSS!