Pocetna strana Stampa Mapa sajta Pomoc
Ćirilična verzija Latinična verzija English
Uprava za obrazovanje

INSTITUCIJE / VIŠA ŠKOLA UNUTRAŠNjIH POSLOVA


VSUPGodine 1972. osnovana je Viša škola unutrašnjih poslova u Zemunu. Do 1991. godine Viša škola unutrašnjih poslova je imala status samostalne ustanove, a u periodu od 1991. do 2006. godine je posebna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova R Srbije. Pored toga, Viša škola unutrašnjih poslova je bila deo sistema prosvete, čiji je rad regulisan propisima iz oblasti višeg obrazovanja. Osnovne delatnosti Više škole unutrašnjih poslova bile su stručno-naučna edukacija za rad na poslovima javne i državne bezbednosti i permanentna obuka kadrova unutrašnjih poslova. Uz osnovnu delatnost odvijao se i razvojno-istraživački rad, mentorski rad sa studentima i vannastavne aktivnosti studenata. Integracijom Više škole unutrašnjih poslova i Policijske akademije 2006. godine, nastala je Kriminalističko-policijska akademija.

Adresa: www.kpa.edu.rs

[ nazad ]

© 2009. Uprava za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku
Valid HTML 4.01!  Valid CSS!