NASTAVNI CENTAR "MAKIŠ"
Makis 1
TERITORIJA I MESTO
Nastavni centar se nalazi na teritoriji SO Čukarica, mesto Beograd, na adresi Stari obrenovački put br.1a. Nalazi se na području Policijske uprave za grad Beograd – Policijska stanica Čukarica.
POLOŽAJ CENTRA
Nastavni centar ,,Makiš" lociran je u Makiškoj šumi na zapadnom prilazu Beograda uz stari obrenovački put, a u neposrednoj blizini Savskog jezera, na prostoru Ade Ciganlije. Udaljen je 8 km od centra grada, u glavnoj izvorišnoj zoni, na peskovitom terenu od oko +75m nadmorske visine.
PTT VEZE u Nastavnom centru
011 35-44-248, 35-40-235, 36-19-038, 36-18-300, 35-48-032, 3547-302, 3545-807, 355-66-88 specijal 42-473, faks 011 35-48-032.
METEO USLOVI
Klima je umereno kontinentalna, sa sva četiri godišnja doba.
NAMENA CENTRA
Funkcionisanje Nastavnog centra "Makiš" regulisano je Uputstvom o načinu obavljanja poslova obezbeđenja i korišćenju Nastavnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije od 12.8.2004. godine. Nastavni centar je namenjen svim vidovima obuke i aktivnostima vezanim za otvoreni prostor, realizaciji trenažnih aktivnosti, proveri bazično-motoričkih sposobnosti policijskih službenika, rekreaciji i sportskim aktivnostima radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i članova njihovih porodica. Nastavni centar je domaćin mnogobrojnim stranim i domaćim delegacijama, kao i manifestacijama i javnim događajima u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 2006. godine, Nastavni centar ,,Makiš'' pruža usluge izdavanja sportskih terena i objekata i prihoduje za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova R Srbije, što je regulisano Uredbom Vlade R Srbije.
OBJEKTI
Makis 2
Upravna zgrada 1

Makis 3
Upravna zgrada 2

Makis 4
Restoran "Makiš" – bašta

Makis 5
Restoran "Makiš" - banket sala
OTVORENI OBJEKTI
Makis 6
Glavni teren - pogled sa tribina

Makis 7
Glavni teren
Makis 8
Teniski tereni

U Nastavnom centru se nalaze i tereni za košarku, mali fudbal ili rukomet i odbojku. Podloga nabrojanih terena je od asfalta.

Makis 9
Košarkaški teren

[ zatvori prozor ]