Сектор унутрашње контроле

Помоћник министра-начелник Сектора унутрашње контроле

 

 

 

Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле

Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле Драган Кујунџић

Драган Кујунџић је рођен 02.04.1964. у Тузли. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1988. године где је похађао последипломске студије на кривичноправном смеру. Положио је правосудни испит 1995. године. У Министарству унутрашњих послова је запослен од 10.01.1991. године. Радио је у Управи за сузбијање криминалитета Секретаријата у Београду до 1998. године а затим у Одељењу за јавни ред и мир Управе полиције на радном месту шефа Одсека за јавни ред и мир и Одељењу за контролу законитости у раду Секретаријата у Београду на пословима инспектора, заменика начелника и начелника Одељења. 15.10.2003. године је распоређен на радно место помоћника начелника тадашње Службе генералног инспектора Ресора јавне безбедности МУП Републике Србије. У Сектору унутрашње контроле је обављао послове шефа Одсека-Центра Београд, начелника Одељења за координацију рада Центара, заменика начелника Управе унутрашње контроле полиције и заменика начелника Сектора унутрашње контроле. Завршио је више различитих курсева из надлежности МУП а био је учесник и више међународних конференција, семинара и округлих столова из области унутрашње контроле рада полиције и сузбијања корупције. Ванредно је унапређен у виши чин потпуковника 2005. године. Изабрани је наставник криминалистичко-полицијских и безбедносних вештина на Криминалистичко-полицијској академији. Ожењен је и отац двоје деце.