Спискови овлашћених правних лица

 

Правна лица овлашћена за израду Главног пројекта заштите од пожара Правна лица овлашћена за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара

Евиденција одузетих овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара Евиденција одузетих овлашћења за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара

Одузете лиценце

Правна лица овлашћена за обављање послова контролисања

Контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара


Инсталација хидрантске мреже за гашење пожара Мобилни уређаји за гашење пожара

Контролисање инсталација посебних система


Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара Инсталације и уређаји за гашење пожара

Инсталације и уређаји за детекциију експлозивних и запаљивих гасова Инсталације за одвођење дима и топлоте

Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозија

Правна лица овлашћена за организовање послова заштите од пожара


У субјектима прве категорије угрожености од пожара У субјектима друге и треће категорије угрожености од пожара

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs