ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОМЕТ И ТРАНСПОРТ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА И КОНТРОЛИСАНЕ РОБЕ

 

upre

Одељењу за промет и транспорт експлозивних материја и контролисане робе, као један од поверених послова је издавање одобрења која се тичу производње и промета експлозивних материја, као и њихово стављање у промет. Под прометом експлозивних материја подразумева се набавка, продаја и употреба експлозивних материја, као и смештај експлозивних материја у магацинима, приручним складиштима и продавницама. У надлежности Одељења су привредни експлозиви, средства за паљење експлозива, пиротехнички производи, барут, сировине експлозивног карактера за производњу експлозивних материја.
Такође, спроводи мере и радње, које имају за циљ да се утврди да ли привредни субјекти испуњавају законом и другим актима прописане услове, као и друге битне елеменате, како би се бавили производњом или прометом експлозивних материја. Врши надзор и контролу над транспортом и транзитом експлозивних материја и контролисане робе. Све ово се ради у сврху заштите живота, здравља и безбедности људи, као и материјалних добара и животне средине.

Учествује у раду Међуресорске комисије за разматрање захтева за издавање дозволе за извоз и увоз ловачког и спортског оружја и делова и муниције, експлозивних материја и пиротехничких производа, Комисије за припрему предлога у поступку одлучивања о захтеву за издавање дозволе за извоз и увоз наоружања и војне опреме (на основу Обавезне инструкције за поступање приликом одлучивања о давању сагласности за издавање дозволе за за извоз и увоз наоружања и војне опреме дате од стране министра унутрашњих послова), Комисије за припрему предлога у поступку одлучивања о давању сагласности за издавање дозволе за извоз и увоз робе двоструке намене (на основу Обавезне инструкције за поступање приликом одлучивања о давању сагласности за издавање дозволе за извоз и увоз робе двоструке намене дате од стране министра унутрашњих послова).

За додатне информације, обратити се Одељењу за промет и транспорт експлозивних материја и контролисане робе, сваког радног дана у периоду од 11.30 до 15.00 часова (бр. тел. 011/274-30-24 и 011/274-30-40) или на следеће е-mail адресе: vesna.galovic@mup.gov.rs, sladjana.knezevic@mup.gov.rs и neda.nedovic@mup.gov.rs.OДСЕК ЗА ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈУ


Одобрење за производњу експлозивних материја

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру администартивних поступака ОВДЕ.

Одобрењe за бављење прометом експлозивних материја

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру администартивних поступака ОВДЕ.

Одобрењe за стављање у промет експлозивних материја

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру администартивних поступака ОВДЕ.

Одобрење за транспорт експлозивних материја у међународном транспорту

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру администартивних поступака ОВДЕ.

Одобрењe за превоз оружја и муниције у међународном транспорту

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру администартивних поступака ОВДЕ.ОДСЕК ЗА НАОРУЖАЊЕ, ВОЈНУ ОПРЕМУ И РОБУ ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ


Одобрењe за транспорт и транзит наоружања опреме у међународном транспорту

Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру администартивних поступака ОВДЕ.

Одобрење за транспорт и транзит робе двоструке намене

Одељење издаје одобрења за транспорт и транзит РДН само у случају да је РДН уједно и експлозивна материја, што значи да је поступак издавања одобрења сличан поступку издавања одобрења за транспорт и транзит експлозивне материје.СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs