SEKTOR UNUTRAŠNJE KONTROLE POLICIJE

ARHIVA - MEĐUNARODNA SARADNJA

small logo


- AKTIVNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA I SEKTORA UNUTRAŠNJE KONTROLE POLICIJE
NA PLANU MEĐUNARODNE SARADNJE OD 01. 04. 2004. DO 07. 11. 2006. GODINE


- DEKLARACIJEAKTIVNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA I SEKTORA UNUTRAŠNJE KONTROLE POLICIJE

NA PLANU MEĐUNARODNE SARADNJE OD 01. 04. 2004. DO 07. 11. 2006. GODINE

 

- Dana 05. i 06. 12. 2006. godine , pomoćnik ministra je učestvovao u Beogradu na seminaru posvećenom javnoj raspravi o nacrtu Antidiskriminacionog zakona, koji su organizovali Služba za ljudska i manjinska prava Vlade i UNDP (UN program za razvoj).

- Od 28-30. novembra 2006. godine, pomoćnik ministra boravio je u službenoj poseti Belgiji i Velikoj Britaniji. Dana 28. novembra 2006. godine , pomoćnik ministra je održao radne sastanke sa gospodinom Andreom Fandorenom, predsednikom Stalnog saveta za nadzor policijske službe belgijskog parlamenta (Komitet P), i gospodinom Lukom Kloseom, generalnim inspektorom belgijske policije. Pomoćnik ministra je održao i radne sastanke u Savetu Evropske unije, Evropskoj komisiji i Paktu za stabilnost jugoistočne Evrope. Dana 29. novembra 2006. godine, pomoćnik ministra je na poziv članova Evropskog parlamenta učestvovao na Evropskom molitvenom doručku u Briselu .
Istog dana, u svojstvu Nacionalnog koordinatora za policiju u ljudska prava Srbije pri Savetu Evrope učestvovao je na prvoj konferenciji o nasilju u porodici održanoj u Krojdonu (London). Tokom konferencije pomoćnik ministra se sreo sa Harijet Harman, ministrom za ustavne poslove Velike Britanije; Robertom Segreom iz Direktorata za pravosuđe i policiju Evropske unije; Markom Fišerom, predsedavajućim krojdonske konferencije; Markom Gorom, načelnikom krojdonske policije u Metropoliten policiji; Džil Medison, direktorom Centra za porodičnu pravdu u Krojdonu; i Gaelom Strakom, direktorom Centra za porodičnu pravdu u San Dijegu, Kalifornija. Dana 30. novembra 2006. godine, pomoćnik ministra je boravio u službenoj poseti Nezavisnoj komisiji za razmatranje žalbi na postupanje policije u Engleskoj i Velsu (IPCC) (razgovarao je sa gospodinom Džonom Vadamom, zamenikom predsednika Komisije) .

- Pomoćnik ministra je od 22-24. novembra 2006. godine u Budimpešti učestvovao na Šestoj evropskoj konferenciji šefova unutrašnjih kontrola policije i predstavnika agencija, inspekcijskih službi i nadzornih tela zemalja EU koja se bave borbom protiv korupcije.

- Dana 25. 10. 2006. godine, pomoćnik ministra gospodin Vladimir Božović je zajedno sa gospodinom Martinom Laporteom otvorio „Radionicu o istragama slučajeva korupcije“, koju je Misija OEBS u Srbiji organizovala u svom sedištu u Beogradu. U radu radionice je učestvovalo 14 policijskih službenika Sektora, a predavači su bili eksperti za oblast unutrašnje kontrole iz Austrije (Mihael Ocvirk), Belgije (Pol Jakobs), Mađarske (Jožef Nahalko) i Slovačke (Robert Zaplatilek).

- Dana 20. 10. 2006. godine, šef biroa je u prostorijama Ministarstva za ekonomske odnose s inostranstvom prezentovao članovima delegacije Evropske komisije u Srbiji i EAR projekat podrške Sektoru unutrašnje kontrole policije.

- Dana 12. 10. 2006. godine, u sedištu Misije OEBS u Srbiji, šef biroa se sastao sa Simonom Santorom i Martinom Laporteom iz OEBS i Srđanom Šainom, predsednikom Saveta za integraciju Roma u AP Vojvodina, povodom organizacije seminara za pripadnike romske nacionalnosti u vezi s edukacijom iz oblasti ljudskih prava.

- U periodu od 02. do 06. 10. 2006. godine zamenik načelnika i šef biroa su učestvovali na kursu upravljanja za visoke rukovodioce policije koji je održan u sedištu Misije OEBS u Srbiji. Na kursu je učestvovalo 16 starešina MUP RS i tri načelnika centara bezbednosti MUP Republike Crne Gore, a predavači su bili američki policijski eksperti Bob Birajter i Vernon Vels.

- Dana 19. 09. 2006. godine, pomoćnik ministra se sastao sa gospodinom Serafinom Fioreom, policijskim atašeom u ambasadi Republike Italije.

- Dana 12. 09. 2006. godine, pomoćnik ministra i šef biroa održali su radni sastanak sa Huanom Armandom Dijazom, ekspertom organizacije CSSP iz Berlina, i Milanom Simićem iz kancelarije UNDP u Beogradu, koji zajednički rade na projektu Službe za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije i UNDP u cilju izrade Opšteg antidiskriminacionog zakona. Gospodin Dijaz je govorio o projektu edukacije policijskih službenika za medijaciju kao mehanizam za rešavanje konflikata. Pomoćnik ministra je izrazio punu spremnost da policijski službenici ovog Sektora učestvuju u edukaciji koju će organizovati eksperti CSSP .

- Pomoćnik ministra je od 27-30. avgusta 2006. godine učestvovao na političkom simpozijumu u okviru Evropskog foruma u Albahu, Austrija, čija je glavna ovogodišnja tema bila „Traganje za izvesnošću i bezbednošću“. Pomoćnik ministra je održao radne sastanke sa gospodinom Erhardom Busekom, predsednikom Evropskog foruma u Albahu i predsednikom Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope; gospođom Benito Ferero-Valdner, evropskim komesarom za spoljne poslove; gospođom Ursulom Plasnik, austrijskim ministrom spoljnih poslova; gospodinom Volfgangom Šomburgom, sudijom Haškog tribunala; gospodinom Anatolijom Adamišinom, članom Ruske akademije nauka; gospođom Ester Brimer, profesorom na Univerzitetu „Džon Hopkins“ i drugim uvaženim učesnicima simpozijuma. Učestvujući na više tribina i debata, kao i prilikom razgovora s učesnicima političkog simpozijuma, pomoćnik ministra je govorio o reformi policije i reformi celokupnog sektora bezbednosti u Srbiji, sa posebnim osvrtom na borbu protiv korupcije kroz mehanizam unutrašnje kontrole policije, navodeći postignute rezultate u ovoj oblasti.

- Dana 13. 07. 2006. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor RJB zajedno sa šefom biroa održao je radni sastanak sa gospodinom Štefanom Bergerom, policijskim atašeom u ambasadi Savezne Republike Nemačke.

- Od 28. do 30. 06. 2006. g odine 13 policijskih službenika Sektora je učestvovalo na seminaru na temu „ Standardi iz oblasti ljudskih prava zna č ajnih za rad policije Komiteta za spre č avanje mu č enja i policijske etike za pripadnike MUP “, koji je Savet Evrope organizovao u Beogradu. Na seminaru su predavanja održali eksperti Saveta Evrope Andre Konze, Džek Van Pir i Edo Korljan.

- Na poziv Komiteta belgijskog parlamenta za nadzor policije i uz pomoć Misije OEBS u Srbiji, pomoćnik ministra Vladimir Božović je sa još 4 starešine Sektora unutrašnje kontrole policije boravio u Briselu od 30. 05. do 02. 06. 2006. Pomoćnik ministra, generalni inspektor je održao radne sastanke sa Rajnhardom Pribeom, d irektorom direkcije za Zapadni B alkan u G eneralnom direktoratu za proširenje EU; Piterom Ferbekom, direktorom trećeg radnog stola u okviru P akt a za stabilnost jugoistočn e E vrop e i predstavnicima OLAF (Evropske antikorupcijske agencije), i Paolom Gocijem, direktorom programa i koordinacije za Z apadni B alkan u okviru TAIEX. Starešine Sektora su obišle Komitet belgijskog parlamenta za nadzor policije i policijsku upravu u Antverpenu.

- Dana 09. 05. 2006. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor RJB je prisustvovao svečanom prijemu povodom Dana Evrope koji je u Skupštini grada Beograda organizovala delegacija Evropske komisije u SCG.

- Dana 26. 04. 2006. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor RJB je zajedno sa šefom biroa održao radni sastanak sa gospodinom Danijelom Stjuartom, savetnikom za borbu protiv korupcije u ambasadi SAD .

- Dana 04. 04. 2006. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor je u Palati SCG predvodio delegaciju MUP Republike Srbije na sektorskom sastanku posvećenom policiji i pravosuđu u okviru „Unapređenog stalnog dijaloga Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom“.

- Dva radnika Sektora unutrašnje kontrole policije su od 27. 03. do 01. 04. 2006. godine boravili u službenoj poseti državnim organima Republike Slovačke i nevladinim organizacijama koje se bave borbom protiv korupcije. Posetu je organizovala NVO „Transparentnost Srbija“ u cilju informisanja o načinu rada i metodima borbe protiv korupcije.

- U periodu od 22-24. 03. 2006. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor i šef biroa su boravili u službenoj poseti Republici Mađarskoj na poziv ILEA (Međunarodne akademije FBI za sprovođenje zakona) iz Budimpešte, koja organizuje 8-nedeljni kurs za policijske i carinske službenike iz Srbije i Crne Gore, Mađarske i Rumunije. Za vreme posete Mađarskoj prisustvovali su predavanjima američkih eksperata FBI o sprovođenju proaktivnih istraga u borbi protiv korumpiranih državnih službenika; imali su radni sastanak sa gospodinom Ferencom Frankbergerom, načelnikom unutrašnje kontrole mađarske policije, sa kojim je razgovorano o daljem unapređenju regionalne saradnje dveju policija, a 23. 03. generalni inspektor RJB je polaznicima kursa održao predavanje na temu „Borba protiv korupcije u policiji kroz unutrašnju kontrolu“.

- Tokom boravka u Makedoniji, pomoćnik ministra, generalni inspektor je učestvovao na Prvom međunarodnom makedonskom okupljanju koje je organizovala Fondacija „Boris Trajkovski“ pod nazivom „Pogled u prošlost i pogled u budućnost“.

- U periodu od 24. do 26. 02. 2006. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor je boravio u službenoj poseti Republici Makedoniji, gde je održao radne sastanke sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Makedonije, gospodinom Vasilom Janevskim, pomoćnikom ministra i načelnikom Sektora unutrašnje kontrole i profesionalnih standarda; gospodinom Canetom Čapragoskim, direktorom Biroa za javnu bezbednost i gospodinom Borkom Markovskim, načelnikom Centralne policijske službe.

- Misija OEBS u SCG je 23. 02. 2006. godine, organizovala jednodnevni seminar pod nazivom „Radionica o mehanizmima za borbu protiv korupcije“ kojim su rukovodili Andre Fandoren, predsedavajući Stalnog saveta za nadzor policijske službe belgijskog parlamenta i Žilis Budru, član Saveta. Na seminaru je učestvovalo 15 radnika Sektora unutrašnje kontrole policije.

- Dana 27. 10. 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor je zajedno sa šefom biroa održao radni sastanak sa Gustavom Delgadom, političkim savetnikom ambasadora SAD u SCG, u vezi s izradom godišnjeg izveštaja o ljudskim pravima i donošenja novog Zakona o policiji.

- Dana 24. 10. 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor je održao radni sastanak s ambasadorom Mauriciom Masarijem, šefom Misije OEBS-a u SCG.

- Dana 11. 10. 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor je zajedno sa šefom biroa učestvovao na seminaru u organizaciji Saveta Evrope i Ministarstva za ljudska i manjinska prava posvećenom primeni Okvirne konvencije i nacionalni manjinama.

- Dana 27. 09. 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor održao je radni sastanak sa novim policijskim atašeom u ambasadi Republike Francuske u SCG, gospodinom Žan-Gistavom Polmijerom.

- U periodu od 23. do 25. 09. 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor RJB je zajedno sa još tri radnika Sektora unutrašnje kontrole policije učestvovao na seminaru za sudije i tužioce „Borba protiv torture“, koji su na Paliću organizovali Misija OEBS-a u SCG i Društvo sudija Srbije, na kome je održao predavanje na temu „Uloga policije u pretkrivičnom postupku i mere na sprečavanju torture“.

- Dana 20. i 21. 09. 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor RJB je zajedno sa šefom Biroa generalnog inspektora i pomoćnikom načelnika Sektora unutrašnje kontrole policije učestvovao na konferenciji „Unapređenje harmonizacije zakonodavstava Republike Srbije sa međunarodnim standardima za borbu protiv korupcije“.

- Dana 14. 09. 2005. godine pomoćnik ministra, generalni inspektor je održao radni sastanak sa gospodinom Janom de Visom, novim policijskim atašeom u ambasadi Kraljevine Holandije u SCG.

- Dana 12. 09. 2005. godine, šef kabineta generalnog inspektora i pomoćnik načelnika Sektora unutrašnje kontrole policije održali su radni sastanak s ekspertima GREKO (telo Saveta Evrope za borbu protiv korupcije) u okviru evaluacije stanja u borbi protiv korupcije.

- Dana 12. i 13. 09. 2005. godine pomoćnik ministra, generalni inspektor, zajedno sa glavnim informatičarem u Sektoru unutrašnje kontrole policije, učestvovao je na Panevropskom forumu Saveta Evrope „Ljudska prava u informatičkom društvu: odgovorno ponašanje ključnih subjekata“, koji je održan u Strazburu, Republika Francuska.

- Dana 01. i 02. septembra 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor je učestvovao na seminaru u austrijskom mestu Albah, pod nazivom „Evropski forum u Albahu“ na kome je održao predavanje pod nazivom „Korupcija kao globalni faktor (ne)moći“.

- Dana 30. avgusta 2005. godine pomoćnik ministra, generalni inspektor je održao radni sastanak s ambasadorom Mauriciom Masarijem, šefom Misije OEBS-a u SCG, i njegovim saradnicima.

- Dana 30. avgusta 2005. godine pomoćnik ministra, generalni inspektor je u svojstvu Nacionalnog koordinatora za policiju i ljudska prava SCG pri Savetu Evrope održao radni sastanak sa gospođom Nađom Ćuk, zamenikom šefa kancelarije Saveta Evrope u SCG.

- Dana 30. avgusta 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor je održao radni sastanak sa gospodinom Rodžerom Britonom, atašeom za policijske poslove u britanskoj ambasadi u SCG.

- Dana 26. avgusta 2005. godine pomoćnik ministra, generalni inspektor održao je radni sastanak sa gospodinom Roderikom Murom, ministrom-savetnikom ambasadora SAD u SCG.

- Dana 25. avgusta 2005. godine pomoćnik ministra, generalni inspektor održao je radni sastanak sa delegacijom Posmatračke misije Evropske unije u SCG, u kojoj su bili Šemus Ruin, David Maho i Katarina Dankan.

- Dana 19. jula 2005. godine, generalni inspektor je održao sastanak sa delegacijom Fondacije „Konrad Adenauer“, koju je predvodio direktor beogradske kancelarije Fondacije, Berhard Lamers.

- Dana 07. jula 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor predvodio je delegaciju MUP na plenarnom sastanku Unapređenog stalnog dijaloga koji je održan u Palati SCG.

- Dana 28. juna 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor je učestvovao na Konferenciji o reformi sektora bezbednosti u Srbiji i Crnoj Gori, koju je u Beogradu organizovao Međunarodni institut za bezbednost.

- U periodu od 22-24. juna 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor je u svojstvu šefa delegacije Republike Srbije učestvovao na 8. sastanku Unapređenog stalnog dijaloga Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom, koji je održan u Briselu.

- Dana 20. maja 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor je održao radni sastanak sa gospodinom Žan-Erikom Lakurom iz Službe za međunarodnu tehničku saradnju policije u Parizu, i gospodinom Žan-Žak Bjotoom, policijskim atašeom u ambasadi Republike Francuske u SCG.

- Na poziv pomoćnika ministra, generalnog inspektora, u periodu od 25. do 27. maja 2005. godine, u poseti MUP Republike Srbije boravila je delegacija Biroa za unutrašnju kontrolu Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Republike Austrije, koju je predvodio gospodin Martin Krojtner, šef Biroa.

- U periodu od 18. do 19. maja 2005. godine, pomoćnik ministra, generalni inspektor i šef kabineta generalnog inspektora, boravili su u službenoj poseti Budimpešti, povodom proslave 10-godišnjice službe unutrašnje kontrole mađarske policije. Tom prilikom, na predlog mađarskih domaćina, a uz podršku učesnika sastanka, u duhu zajedničke saradnje i usvojenih evropskih principa i zajedničkog zaključka sa 4. konferencije službi unutrašnje kontrole, nadzora policije i antikorupcijskih tela i agencija članica EU (održane u Beču od 24-26. novembra 2004. godine), potpisana zajednička Deklaracija o osnivanju Srednjoevropskog regionalnog foruma službi unutrašnje kontrole.

- Dana 12. aprila 2005. godine, generalni inspektor je održao radni sastanak sa gospodinom Gao Fengom, političkim savetnikom u Ambasadi Narodne Republike Kine u SCG.

- U organizaciji Saveta Evrope u Strazburu, generalni inspektor je od 14. do 15. aprila 2005. godine učestvovao na prvoj Konferenciji koordinatora za rad policije i ljudska prava, na koju je pozvan u svojstvu Nacionalnog koordinatora za policiji i ljudska prava SCG.

- Dana 31. marta, pomoćnik ministra, generalni inspektor je održao radni sastanak sa gospodinom Dejvidom Mekilrojem, zamenikom ambasadora Velike Britanije u SCG, povodom istrage u vezi sa smrću britanskog državljanina Petra Miloša Šutovića.

- Dana 14. marta 2005. godine, Generalni inspektor je zajedno sa šefom kabineta održao ranije zakazani radni sastanak s ambasadorom Mauriciom Masarijem, šefom Misije OEBS-a u SCG, i njegovim saradnicima povodom dogovora o realizaciji zajedničkih aktivnosti Generalni inspektorat RJB i OEBS-a.

- Dana 04. marta 2005. godine, Generalni inspektor je u prostorijama Službe održao radni sastanak sa Paulom Pialekom iz Ambasade Republike Austrije zaduženim za policijsku saradnju, u vezi sa predstojećom posetom gospodina Martina Krojtnera, šefa Službe unutrašnje kontrole u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Austrije.

- Dana 01. marta 2005. godine, Generalni inspektor je zajedno sa šefom kabineta, u prostorijama Ambasade Ruske Federacije, održao radni sastanak sa Njegovom ekselencijom ambasadorom Aleksandrom Aleksejevim.

- Dana 23. februara 2005, generalni inspektor je prisustvovao predavanju italijanskog ministra spoljnih poslova Đanfranka Finija, posvećeno odnosima SCG sa EU.

- Dana 17. februara 2005. godine, generalni inspektor je održao radni sastanak sa Semom Nazarom, Gerijem Benetom i Andreom Simić, predstavnicima Krivičnog odeljenja Ministarstva pravde SAD pri Ambasadi SAD u SCG, koji rade na realizaciji projekta ICITAP-a .

- Dana 10. februara 2005. godine, generalni inspektor je prisustvovao prijemu u Ambasadi Velike Britanije, posvećenom pripadnicima domaćih bezbednosnih službi koje se bave sprovođenjem zakona, kojom prilikom se sreo sa ambasadorom gospodinom Dejvidom Gauenom, kao i sa brojnim predstavnicima srodnih službi čije zemlje imaju svoje predstavnike u SCG i sa predstavnicima Misije OEBS-a u SCG.

- U periodu od 31. januara do 06. februara 2005. godine, generalni inspektor je boravio u radnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, povodom održavanja 53. Nacionalnog molitvenog doručka, koji organizuju američki Kongres i predsednik SAD. Tom prilikom sreo se sa više senatora i kongresmena, sa gospodinom Robertom Hendom iz Komiteta za bezbednost i saradnju u Evropi, sa predstavnicima ICITAP-a ( Odeljenje u okviru Ministarstva pravde SAD za sprovođenje međunarodnog program a obuke za pomoć u oblasti kriminalističke istrage), koji su u junu 2004. godine u BiH organizovali Treću regionaln u konferencij u jedinica za profesionalne standarde, kao i sa predstavnicima Helsinškog odbora za ljudska prava. Generalni inspektor je održao radni sastanak sa predstavnicima međunarodne nevladine organizacije Amnesty International, koji su se interesovali za slučajeve torture za vreme akcije „Sablja“, kao i sa drugim važnim ličnostima iz SAD i zemalja EU i regiona.

- Dana 25. januara 2005. godine , pomoćnik ministra – generalni inspektor je održao radni sastanak sa novim šefom Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu gospodinom Stefanom Valentijem.

- Dana 18. januara 2005. godine, generalni inspektor je održao radni sastanak s ambasadorom Mauriciom Masarijem, šefom Misije OEBS-a u SCG, u vezi sa sprovođenjenjem projekta „Bezbedna zajednica“, čija realizacija će doprineti približavanju policije građanima i većem stepenu njihove bezbednosti.

- U periodu od 13-18. decembra 2004. godine, generalni inspektor je boravio u Parizu, u studijskoj poseti Generalnom inspektoratu francuske nacionalne policije i Generalnom inspektoratu pariske prefekture.

- Generalni inspektor je učestvovao na seminaru za sudije, tužioce i službenike za sprovođenje zakona, u organizaciji Misije OEBS-a na temu „Borba protiv torture“, koji je u periodu od 10-12. decembra 2004. godine održan u Beogradu. Generalni inspektor je održao predavanje o Službi generalnog inspektora, sa posebnim osvrtom na definisanje standarda profesionalnog postupanja radnika policije.

- Dana 07. decembra 2004. godine, povodom objavljivanja zajedničke brošure Sektora unutrašnje kontrole policije i Misije OEBS-a u SCG pod nazivom „Policija u službi građana – Podnošenje žalbi na rad policije“, generalni inspektor je zajedno s ambasadorom Mauriciom Masarijem, šefom Misije OEBS-a u SCG, delio u prepodnevnim satima građanima brošure u Knez Mihailovoj ulici.

- Generalni inspektor je od 24. do 26. novembra 2004. godine, kao jedini predstavnik van zemalja EU, učestvovao na konferenciji u Beču pod nazivom «Evropski partneri u borbi protiv korupcije». Na njoj su učestvovali predstavnici Evropske komisije, EUROJUST-a, Saveta Evrope, šefovi službi unutrašnje kontrole policije, antikorupcijskih tela i agencija iz 25 zemalja članica EU, kao i direktor OLAF-a i predsedavajući Transparency Internationala.

- Dana 12. novembra 2004. godine, generalni inspektor je održao radni sastanak sa gospodinom Patrikom Hejzom, predstavnikom Federalnog biroa za istrage pri ambasadi SAD u SCG.

- Dana 08. novembra 2004. godine, generalni inspektor je održao radni sastanak sa delegacijom Evropske komisije u SCG, koju je predvodio Dejvid Hadson, prvi sekretar delegacije.

- Generalni inspektor je u periodu od 27. do 29. oktobra 2004. godine učestvovao na seminaru pod nazivom „Saradnja u oblasti krivičnog prava“, koji su u Briselu organizovali TA IEX , organ Evropske komisije, i Generalna direkcija za pravosuđe i unutrašnje poslove

- Dana 16. septembra 2004. godine , generalni inspektor je održao sastanak sa gospodinom Maurom Kopetijem, šefom kancelarije Posmatračke misije EU u SCG.

- Dana 16. septembra 2004. godine, generalni inspektor je sa saradnicima održao sastanak sa delegacijom Komiteta protiv mučenja Saveta Evrope, koja je boravila u višednevnoj zvaničnoj poseti SCG.

- Dana 02. i 03. septembra 2004. godine , generalni inspektor je sa saradnicima učestvovao na informacionom seminaru o Evropskoj konvenciji o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, koji je održan u Palati SCG.

- Dana 01. septembra 2004. godine, zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova gospodinom Draganom Jočićem, generalni inspektor je primio delegaciju Saveta Evrope, koja je boravila u višednevnoj poseti SCG povodom praćenja sprovođenja preuzetih obaveza zemalja članica Saveta Evrope.

- Dana 19. i 20. jula 2004. godine, generalni inspektor je predvodio delegaciju Republike Srbije u okviru delegacije SCG, koja je pred Komitetom za ljudska prava u Ženevi branila Inicijalni izveštaj o sprovođenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u SRJ za period od 1992-2002. godine.

- Dana 16. jula 2004. godine, generalni inspektor predvodio je delegaciju Ministarstva na sastanku predstavnika EU i SCG u procesu pridruživanja naše zemlje EU, pod nazivom „U napređeni stalni dijalog“ koji je održan u Podgorici.

- Dana 14. jula 2004. godine, generalni inspektor je, zajedno s ambasadorom Mauricijom Masarijem, šefom Misije OEBS-a u SCG, i Barendom van der Hejdenom, ambasadorom Kraljevine Holandije u SCG, održao konferenciju za novinare povodom realizacije donacije Sektoru unutrašnje kontrole policije od strane Vlade Kraljevine Holandije preko Misije OEBS-a u SCG, na kojoj je predstavio rezultate rada sektora od kada se nalazi na njenom čelu.

- Dana 01. jula 2004. godine, generalni inspektor je u prostorijama Sektora unutrašnje kontrole policije, zajedno sa saradnicima, primio delegaciju Misije OEBS-a u SCG, koju je predvodio gospodin Ian Kembel, rukovodilac programa za odgovornost rada policije. Predstavnici Misije OEBS-a su uručili preostalu operativno-tehničku opremu koju je obezbedila Vlada Kraljevine Holandije, čime je okončana vredna donacija tehničke opreme neophodne za osnovno funkcionisanje Službe.

- U organizaciji Misije OEBS-a, generalni inspektor je u periodu od 06. do 10. juna 2004. godine posetio Londonsku policiju i policijske službe koje su zadužene za poslove unutrašnje kontrole rada policije (Službu Kraljevskog inspektorata, Odeljenje za profesionalne standarde, Antikorupcijsko odeljenje).

- Na poziv MUP Bosne i Hercegovine, u periodu od 01. do 04. juna 2004. godine, generalni inspektor je učestvovao na Trećoj regionalnoj konferenciji jedinica za profesionalne standarde (unutrašnja kontrola) koju je organizovalo Federalno Ministarstvo unutrašnjih poslova BiH i ICITAP ( Međunarodni program obuke za pomoć u oblasti kriminalističke istrage), u saradnji sa jedinicama za profesionalne standarde MUP Republike Srpske i Policije Brčkog.

- U organizaciji Misije OEBS-a i Ambasade Republike Austrije u Beogradu, u periodu od 10. do 13. maja 2004. godine, generalni inspektor je boravio u radnoj poseti Austriji, gde se sastao sa predstavnicima Savezne kriminalističke policije Austrije i Odeljenja interne istrage.

- Novi generalni inspektor je odmah po preuzimanju dužnosti 07. aprila 2004. godine uspostavio kontakte sa najvišim predstavnicima Misije OEBS-a i Posmatračke misije Evropske unije. U cilju potpunijeg upoznavanja s uslovima rada, potrebama i planovima daljeg razvoja, generalni inspektor je održao radni sastanak s ambasadorom Mauricijom Masarijem, šefom Misije OEBS-a u SCG, i gospodinom Žilom Lerojem, šefom kancelarije Posmatračke misije Evropske unije u SCG.


DEKLARACIJE

DEKLARACIJA EPAC (Evropski partneri u borbi protiv korupcije),
BUDIMPEŠTA 2006.

Šefovi i ključni predstavnici nacionalnih tela za nadzor policije i inspekcijskih tela (PMIB), kao i šefovi i ključni predstavnici nacionalnih antikorupcijskih agencija (ACA) zemalja članica EU sastali su se u Budimpešti od 22-24.11.2006. godine na Šestoj godišnjoj stručnoj konferenciji. Šefovi i ključni predstavnici PMIB i ACA toplo pozdravljaju ostvarena dostignuća i objavljuju sledeće:

Podsećajući na prethodne deklaracije, posebno na Bečku deklaraciju iz 2004. i Lisabonsku deklaraciju iz 2005,

1. Izražavaju svoju zahvalnost mađarskoj službi za zaštitu agencija koje se bave sprovođenjem zakona (RSZVSZ) za preduzimanje inicijative za organizovanje konferencije, kao i najdublje priznanje Ministarstvu pravde i sprovođenja zakona Republike Mađarske koji su kao ljubazni domacini učinili konferenciju izuzetno uspešnom;

2. Pozdravljaju prisustvo relevantnih jedinica iz Bugarske i Rumunije i nadaju se
da će dati svoj puni doprinos aktivnostima Mreže početkom 2007. godine;

3. Ističu prvorazredni značaj centralnih tačaka i zajedničkih interesa koje organizacije imaju i stoga ponovo potvrđuju – uz punu svest o različitim nadležnostima, zadacima, strukturi i delokrugu poslova država članica EPAC – njihovu opštu saglasnost i pristanak na neophodnost održavanja i jačanja postojeće Mreže i pozdravljaju novi pristup iz Budimpešte da osnaže PMIB i ACA kao deo EPAC-a i da im se pruži paralelna pažnja, kao i da se posmatraju u celini, i veruju da im to pruža koristan model za buduće događaje;

4. Slažu se, da se u vezi sa članstvom reše pitanja popunjavanja praznina u članstvu EPAC tako da Mreža konačno uključi PMIB i ACA s odgovarajućim nadležnostima u okviru postojecih članica EU. Zemlje kandidati za članstvo u EU, nešengenski partneri i organizacije sa bitno ograničenim nadležnostima su dobrodošle da se, u skladu sa sporazumom sa Mrežom istoj i priključe;

5. Ohrabruju PMIB i ACA da aktivno učestvuju u aktivnostima Mreže;

6. Prepoznaju stalne pretnje organizovanog kriminala i terorizma u Evropi i drugde, ključnu ulogu policijskih i bezbednosnih službi u prevenciji organizovanog kriminala i terorističkih akata, hapšenje i gonjenje odgovornih i značaj održavanja poverenja javnosti u ove vitalne službe. U tom smislu, priznaju rizik kojim posebne antiterorističke snage i bezbednosne aktivnosti mogu otuđiti zajednicu i stoga ponovo potvrđuju da nezavisnost PMIB ne sme biti okrnjena ili potcenjena. Konferencija podržava važnost svih ovih tela koima je potrebna nezavisnost, pravo na nadležnost i sredstva da se suoče s ovim izazovima;

7. Prepoznaju činjenicu da je dozvoljena i da se podržava prekogranična aktivnost policija u okviru bilateralnih i multilateralnih sporazuma, kao i sklapanje međunarodnih sporazuma i preporučuju da PMIB-ovi treba da budu osnaženi da istražuju takve slucajeve bez restrikcija ratione personae;

8. Veruju da treba preduzeti aktivnosti da se identifikuje i usvoji minimum standarda za nadgledanje rada policije i model inspekcije, gde je to važno, u skladu sa Pariskim principima UN za nacionalna tela za nadgledanje ljudskih prava. Ovi standardi moraju se reflektovati i biti u skladu sa relevantnim odredbama o ljudskim pravima, posebno s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima;

9. Pozdravljaju stupanje na snagu 14. 12. 2005. godine Konvencije protiv korupcije UN (UNCAC) i najavljeno prvo zasedanje konferencije država članica Konvencije koje će se održati u Jordanu od 10. do 14.12.2006. i pozdravljaju sa zadovoljstvom visok stepen ratifikacije i pristupa UNCAC i pozdravljaju kontinuirani napredak;

10. Ohrabruju antikorupcijske agencije da učine sve moguće napore da sudeluju u delegacijama svojih država na prvom zasedanju konferencije država članica UNCAC. Ohrabruju nadalje antikorupcijske agencije da aktivno učestvuju u konferenciji država članica, posebno uveravajući da će biti suštinske diskusije sa konkretnim ishodom na sporednim događajima predviđenim za ACA na konferenciji;

11. Potvrđuju inicijativu INTERPOL-a za ustanovljavanje prve do sada antikorupcijske akademije kao budućeg međunarodnog centra za izuzetnost i nadležnost za korupciju. Imajući u vidu složenost pojma korupcije, akademija će sprovesti sveobuhvatni interdisciplinarni pristup zasnovan na istraživanju i obrazovanju i baviće se sociološkim, kriminološkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima, poput onih iz sfere političkih nauka i sprovođenja zakona;

12. Primećuju s ozbiljnom zabrinutošću da su u pojedinim evropskim zemljama, uključujući i zemlje članice EU, pod znakom pitanja uspešni instrumenti i mehanizmi za borbu protiv korupcije i da su antikorupcijski napori bitno smanjeni;

13. Potvrđuju ogromnom većinom svoju obavezu da podrže inicijativu za osnivanje formalnije Evropske antikorupcijske mreže (EACN). Inicijativa za stvaranje EACN Mreže je potekla od Austrije, Finske, Grčke, Mađarske, Litvanije, Luksemburga i Slovačke uz podrsku drugih nacija kao sto su Belgija i Francuska tokom predsedavanja Austrije Evropskom unijom i nastavljena je tokom sadašnjeg aktuelnog finskog predsedavanja. Ova inicijativa je zasnovana na preporukama iz deklaracije sa 4. konferencije održane u Beču 2004. godine. Na konferenciji je iskazano uverenje da svaka buduća formalizovana Mreža mora oslikavati različite nadležnosti, zadatke, strukturu i delokrug poslova država članica EPAC i svojevrsne prirode Mreže i da, posledično, ne može biti podređena ili priključena postojećim evropskim Mrežama ili posebno fokusiranim entitetima;

14. Priznaju i pozdravljaju napore i doprinos članova iz Austrije i Belgije (BIA i Komitet P) u pružanju usluga zajedničkog sekretarijata, kao i ulogom kopredsedavajućih Mreže;

15. Priznaju i pozdravljaju nedavne relevantne inicijative širom sveta za moguću vezu sa EPAC-om;

16. Konferencija odobrava inicijativu o uspostavljanju Međunarodne mreže za nezavisni nadzor rada policije (INIOP);

17. Prate s interesovanjem kinesku inicijativu o Međunarodnom udruženju antikorupcijskih vlasti (IAACA), koja je imala prvi glavni sastanak u Pekingu oktobra 2006. godine;

18. Konferencija se, osim kod pojedinačnih nacionalnih stavova, slaže da se koriste i upotrebljavaju EPAC-ovi kontakti, preimućstva i kanali u koordinaciji zajedničkih pozicija u okviru ovih budućih međunarodnih Mreža. Konferencija takođe pozdravlja i odobrava aktuelnu angažovanost, kao i poslove sekretarijata i ostalih vrsta podrške koje obavljaju članice EPAC, naročito predsedavajući IPCC Engleske i Velsa kroz već pruženu pomoć međunarodnom začetku INIOP;

19. Podržavaju – vođeni voljom da se ojačaju dalji kontakti i komunikacija između organizacija – ideju daljeg jačanja njihove saradnje kroz različite praktične mere;

20. Slažu se, na dobrovoljnoj osnovi i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima, da se uspostave radne grupe sa partnerima različitih članica da rade na posebnim temama od značaja i važnosti za Mrežu. Ove radne grupe će predstaviti svoje rezultate najkasnije na sledećoj konferenciji 2007. godine. Ove radne grupe će primeniti “Evaluaciju dostignuća i buduće perspektive za EPAC” (predsedavajući: EPAC predsedavajući), “Međunarodni standardi u nadzoru policije” (predsedavajući: Engleska i Vels) “Zajednički standardi i najbolja praksa za antikorupcijske agencije”(predsedavajući: Letonija) i “Konferencija 2007” (predsedavajući: Finska);

21. Pozdravljaju održavanje 7. godišnje konferencije šefova i ključnih predstavnika PMIB i ACA u Finskoj u jesen 2007. godine. Ministarstvo unutrasnjih poslova Finske se ljubazno složilo da bude domaćin ove konferencije 2007. Odeljenja ili jedinice koje su već organizovale konferencije, kao i dva predsedavajuća će srdačno ponuditi svoja iskustva i pomoć u organizaciji;

22. Preporučuju da se tekst ove deklaracije prosledi relevantnim PMIB i ACA u svojim zemljama, a da zemlja domaćin deklaraciju dostavi predsedništvu EU i Evropskoj komisiji.