ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Одељењe за јединице цивилне заштите обавља послoве:


 • Oрганизације, образовања, обучавања, опремања и употребе специјализованих јединица цивилне заштите (СЈЦЗ);

 • Израде планова и програма опремања СЈЦЗ, планирања мобилизације и употребе јединица цивилне заштите, контролу попуне, мобилизације и ангажовања СЈЦЗ из надлежности подручних организационих јединица Сектора. Учешћа у пословима планирања обука, вежби и тренинга СЈЦЗ;

 • Праћења и контроле оперативне употребе СЈЦЗ на угроженом подручју;

 • Организације и контроле складиштења, чувања, одржавања и занављања материјално-техничких средстава која се користе за заштиту и спасавање и попуну СЈЦЗ;

 • Припреме тендерске документације и учешћа у раду тендерских комисија за набавку материјално-техничких средстава за потребе попуне СЈЦЗ;

 • Непосредног ангажовања на организацији и извршавању послова и задатака заштите и спасавања и задатака цивилне заштите на угроженом подручју.


Одељење за јединице цивилне заштите у свом саставу има:

 1. Одсек за оперативно организационе послове јединица цивилне заштите и
 2. Одсек за збрињавање и техничку подршку.

Одсек за оперативно организационе послове јединица цивилне заштите бави се пословима који се односе на утврђивање организације СЈЦЗ, израду личних и материјалних формација јединица цивилне заштите, попуну и мобилизацију СЈЦЗ, обуку и вежбе јединица цивилне заштите, развој оперативне способности СЈЦЗ, координацију и контролу употребе СЈЦЗ у ванредним ситуацијама и мере за унапређење њихове ефикасности. Врши припрему документације за исплате накнада и рефундација за ангажоване припаднике СЈЦЗ.

  Одсек за оперативно организационе послове јединица цивилне заштите у свом саставу има:

 1. Групу за оперативне способности специјализованих јединица цивилне заштите и
 2. Групу за организацију и мобилизацију./li>

Одсек за збрињавање и техничку подршку обавља послове израде личне и материјалне формације СЈЦЗ за збрињавање, складиштење материјално-техничких средстава и одржавање објеката за складиштење опреме за заштиту и спасавање и за попуну СЈЦЗ. Врши надзор и контролу над складиштењем опреме за СЈЦЗ из надлежности подручних организационих јединица Сектора. Обавља послове на угроженом подручју у вези са материјално-техничким обезбеђењем спровођења задатака заштите и спасавања.

  Одсек за збрињавање и техничку подршку у свом саставу има:

 1. Групу за збрињавање и
 2. Групу за техничку подршку.


СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs