УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ

Управа за управљање ризиком и цивилну заштиту је организациона јединица Сектора за ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова. Рад Управе огледа се кроз бројне активности успостављања и примене политикa чији је циљ спречавање нових и смањење постојећих ризика, односно смањење ризика од елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа (катастрофа), брз и адекватан одговор на најаву или настанак ових претњи, управљање ванредним ситуацијама, ублажавање последица проузрокованих катастрофама и друга питања од значаја за несметано функционисање система заштите и спасавања као дела система националне безбедности. Како последице од катастрофа угрожавају безбедност, живот и здравље људи, животиња, материјална, културна добра и животну средину активности, мере и радње које се спроводе у оквиру Управе су од изузетно великог значаја за функционисање и развој нашег друштва.Управа за управљање ризиком и цивилну заштиту Одељење за планирање и процену ризика Одељење за координацију и управљање у ванредним ситуацијама Одељење за јединице цивилне заштите Одељење за неексплодирана убојна средства НУС


► Контролне листе


► План рада инспекцијског надзора


► Евиденција правних лица са овлашћењем


► Годишњи извештај рада инспекције


► Евиденција о издатим сагласностима на Процену ризика од катастрофа, План заштите и спасавања и План заштите од удеса


СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs