ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЦЕНУ РИЗИКА

Одељење за планирање и процену ризика обавља послoве:

 • Организацијe, координације и сарадње са министарствима, државним органима, посебним организацијама, на изради докумената Процена ризика од катастрофа Републике Србије, Плана заштите и спасавања Републике Србије, Регистра ризика од катастрофа, Стратегије смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.


 • Издавања решења о сагласности на:

 • 1. Процену ризика од катастрофа (захтев можете преузети ОВДЕ.),
 • - Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

 • 2. План заштите и спасавања (захтев можете преузети ОВДЕ.),
 • - Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

 • 3. План заштите од удесa, (захтев можете преузети ОВДЕ.),
 • - Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.

Захтеви се подносе путем мејла, поштом или лично Министарству унутрашњих послова или надлежној подручној организационој јединици Министарства, Сектора за ванредне ситуације.

Евиденцију о издатим сагласностима на Процену ризика од катастрофа, План заштите и спасавања и План заштите од удеса, можете видети ОВДЕ.

 • Инспекцијског надзора (по контролним листама) јединица локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица:

 • - Контролне листе можете видети ОВДЕ.
 • - План рада инспекцијског надзора можете видети ОВДЕ.
 • - Годишњи извештај о раду инспекције можете видети ОВДЕ.

 • Издавања Овлашћења по захтеву правних лица за обављање послова:

 • 1. Израде процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања:
 • - Правилник о организационо-техничким условима које морају испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, можете видети ОВДЕ.
 • - Захтев који се подноси можете преузети ОВДЕ.
 • - Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.


 • 2. Израде сопствене процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања:
 • - Правилник о организационо-техничким условима које морају испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, можете видети ОВДЕ.
 • - Захтев који се подноси можете преузети ОВДЕ.
 • - Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.


 • 3. Израде плана заштите од удеса:
 • - Правилник о организационо-техничким условима које морају испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду плана заштите од удеса, можете видети ОВДЕ.
 • - Захтев који се подноси можете преузети ОВДЕ.
 • - Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.


 • 4. Израде сопственог плана заштите од удеса:
 • - Правилник о организационо-техничким условима које морају испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду плана заштите од удеса, можете видети ОВДЕ.
 • - Захтев који се подноси можете преузети ОВДЕ.
 • - Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.


 • 5. Организовања и спровођења обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања:
 • - Правилник о условима које морају испуњавати правна лица за издавање овлашћења за организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, начину израде и садржају плана и програма обуке, можете видети ОВДЕ.
 • - Захтев који се подноси, можете преузети ОВДЕ.
 • - Све информације у вези овог поступка се могу прегледати у регистру административних поступака ОВДЕ.


 • Евиденцију правих лица са овлашћењима, можете видети ОВДЕ.

 • Ажурирања Регистра привредних друштава и других правних лица која рукују опасним супстанцама;

 • Учествовања у раду техничких комисија SEVESO оператера у сарадњи са Министарством заштите животне средине;

 • Израде и ажурирања Оперативног план заштите и спасавања од екстремних снежних падавина на коридору X и коридору XI;

 • Израде Упозорења, на основу информације РХМЗ-а за предузимање превентивних и оперативних мера, у циљу смањења ризика од катастрофа и доставља преко Националног центра 112 Управама и Одељењима, Сектора за ванредне ситуације.


 • Одељење за планирање и процену ризика у свом саставу има:

 • 1. Одсек за процену ризика од елементарних непогода и

 • 2. Одсек за израду плана заштите од елементарних непогода.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs