Евиденција о издатим сагласностима на Процену ризика од катастрофа,
План заштите и спасавања и План заштите од удеса

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs