КОРИСНИ ЛИНКОВИ
ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Влада Србије
Народна скупштина Републике Србије
Mинистарство спољних послова
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Министарство за науку и технолошки развој
Министарство животне средине и просторног планирања
Министарство здравља
Mинистарство одбране
Републички хидрометеоролошки завод
Републички сеизмолошки завод International Strategy for Disaster Reduction
   
СЛУЖБЕ У СВЕТУ
ЧАСОПИСИ
Мађарска - Мађарски ватрогасци
Хрватска - државна управа за заштиту и спаставање
Грчка - Министарство унутрашњих послова
Данска - ДЕМА - Danish Emergency Management Agency  
Румунија - General Inspectorate for Emergency situations  
Бугарска - Ministry of State Policy for Disasters and Accidents  
Бугарска - Ministry of Interior, Fire and Rescue Directorate  
Босна и Херцеговина - Ministarstvo sigurnosti  
Црна Гора - Министарство унутрашњих послова и јавне управе  
Македонија - Сектор за заштиту и спасавање  
Словенија - Ватрогасна сужба  
СРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
 
ХАЗМАТ - опасне материје  
Друштво инжењера и техничара за управљање ризицима  
Горска служба спасавања  
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs