1. април 2014. године - Београд

 

Представљен пројекат сарадње Србије и Румуније о

„Побољшању способности румунских и српских власти за реаговање у ванредним ситуацијама“

 

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у сарадњи и са Саветом жупаније Караш-Северин из Решице (Румунија) и Западним универзитетом из Темишвара (Румунија), спровешће заједнички пројекат под називом "Побољшање способности румунских и српских власти за реаговање у ванредним ситуацијама" („Improving the capability of the Romanian and Serbian Authorities of reacting in emergency situations“).

Вредност пројекта износи 1.744.401,73 евра, од чега се 85 одсто финансира из средстава Европске уније. Пројекат ће почети 29. децембра 2012. године, а трајаће 24 месеца.

Главни циљ је учвршћивање прекограничне сарадње између румунских и српских власти одговорних за управљање ванредним ситуацијама и развијање ефикаснијег система раног упозоравања и реаговања у ванредним ситуацијама у складу са ЕУ стандардима.

Пројекат је резултат претходних искустава и добре сарадње наше две земље у области ванредних ситуација који погађају становништво пограничне области. Искуство је показало да је географска област обухваћена пројектом изложена низу ризика, који могу имати утицај на живот, здравље и материјални губитак становништва, као и на животну средину. С обзиром на то да се се ванредне ситуације често шире и ван граница државе, заједнички приступ и сарадња органа надлежних за управљање ванредним ситуацијама је од виталног значаја.

Унапређењем способности за заједничко реаговање надлежних румунско-српских органа смањењем времена потребног за интервенисање у ванредним ситуацијама умногоме ће допринети вишем степену безбедности грађана. Успостављање одрживог система прогнозе и упозорења захтева комбинацију хардверске опреме, софтверских решења, поузданих података и алата за прогнозу, као и обучених прогнозера. Овим пројектом ће се ујединити сви ови елементи. Обуке у коришћењу система раног упозоравања, документоване процедуре за рад и реаговање ће повећати капацитете надлежних органа за доношење одлука и интервенисање у ванредним ситуацијама.

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2282-916
svs@mup.gov.rs