20. април 2014. године - Београд

 

Пројекат сарадње Србије и Румуније

„Заједничко управљање ванредним ситуацијама у пограничним областима Карансебеш – Јужно банатски округ“


У оквиру пројекта прекограничне сарадње Србије и Румуније, у организацији ИПА, под називом „Заједничко управљање ванредним ситуацијама у пограничним областима Карансебеш – Јужно банатски округ“, Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије у сарадњи са румунском општином Карансебеш, набавиће интегрисани информациони систем и специјалну опрему како би се унапредио ниво борбе против поплава, пожара и других елементарних непогода. Пројекат вредан милион евра финансира се средствима Европске уније и омогућиће квалитетнију и ефикаснију заштиту више од 600.000 становника у пограничној области Јужни Банат – Караш Северин. Систем је од великог значаја за обе земље, које се суочавају са сличним проблемима изазваним природним непогодама.

Циљ пројекта је унапређење заштите становништва, њихове имовине и целокупне животне средине у граничном подручју Румуније и Србије. To ће се постићи креирањем заједничког информационог и комуникационог система између две институције укључене у пројекат, као и других релевантних органа на националном нивоу, али и формирањем заједничких геопросторних база података за анализу у реалном времену и процену ризика. Пројектом је предвиђено организовање заједничких радионица са обе стране границе, како би се разменила искуства и знања из области управљања ванредним ситуацијама.

Успостављање интегрисаног система управљања ванредним ситуацијама биће засновано на комбинацији специјализованог софтвера, који ће покретати моћни сервер и радна станица, и теренске опреме која се састоји од беспилотних летилица и возила. Оваква опрема биће посебно значајна у тешкo проходним подручјима, где приступ редовним средствима интервенције није могућ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2282-916
svs@mup.gov.rs