Управа за управљање ризиком

 

Овлашћена правних лица за израду плана заштите од удеса Овлашћена правних лица за израду процене и плана Овлашћена правних лица за организовање обуке за испит

 

.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs