Управа за управљање ризиком и цивилну заштиту

 

Овлашћена правна лица за израду плана заштите од удеса Овлашћена правна лица за израду процене и плана Овлашћена правна лица за организовање обуке за испит Овлашћена правна лица за обављање послова заштите од НУС

 

.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs