ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Одсек за инспекцијски надзор у области управљања ванредним ситуацијама поступа по жалбама изјављеним на решења првостепеног органа из инспекцијског надзора у области управљања ванредним ситуацијама, а који обухвата надзор над склоништима и личном и узајамном колективном заштитом.

У надлежности Одсека је прикупљање оперативних месечних планова, планова технолошких процеса, процеса рада и делатности и текстуалних планова достављених од стране организационих јединица.

Одсек за инспекцијски надзор у области управљања ванредним ситуацијама прикупља и обједињава месечне извештаје о контроли надзираних субјеката за потребе Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Такође, прикупљају се табеларни и текстуални извештаји по свим организационим јединицама и врши стално ажурирање података о индикаторима као показатељима учинковитости превентивног поступања инспекције.
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs