ОДЕЉЕЊЕ
ЗА ПРОМЕТ И ТРАНСПОРТ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА И КОНТРОЛИСАНЕ РОБЕ

 

Одељењe за промет и транспорт експлозивних материја и контролисане робе, у оквиру својих надлежности, издаје одобрења за:

  1. Производњу експлозивних материја;
  2. Бављење прометом експлозивних материја;
  3. Стављање у промет експлозивних материја;
  4. Транспорт преко државне границе (код увоза и извоза) и транзит и то: привредних експлозива, оружја и муниције и наоружања и војне опреме.

Захтеви за ова одобрења подносе се Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације на писарници Министарства унутрашњих послова, Булевар Зорана Ђинђића бр.104, 11.170 Нови Београд.

Републичка административна такса за производњу експлозивних материја износи 846.970 динара, за бављење прометом експлозивних материја износи 583.150 динара, а за стављање у промет експлозивних материја износи 124.960 динара.

Републичка административна такса за транспорт/транзит наоружања и војне опреме/оружја и муниције износи 5.590 динара, а за транспорт/транзит експлозивних материја/робе двоструке намене износи 6.160 динара.

Такса се уплаћује на жиро рачун број: 840-47849-44, модел 97, позив на број 85-742-32132, Прималац: Буџет РС;

За детаљније информације, обратити се Одељењу за промет и транспорт експлозивних материја и контролисане робе, сваког радног дана у периоду од 11:30 до 15:00 часова (бројеви телефона 011/2743024 и 011/2743040)

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати