Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Јагодини
Јагодина
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
2624
186
247861
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
4
106
33
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
1035
736
1159
1138
Адресе и телефони организационих јединица
Седиште Одсека у Јагодини Бошка Бухе 2 193
Јагодина Кнеза Милоша б.б. 193
Параћин Његошева 45 193
Ћуприја Цара Лазара 127 193
Свилајнац Врачарска 2 193
Деспотовац Петра Драпшина 2 193
Рековац Милоја Милојевића 141 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs