Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Крагујевцу
Крагујевац
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
835
57
175809
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
19
166
46
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
2590
2905
1917
1674
Адресе и телефони организационих јединица
Седиште Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу Крагујевац Николе Пашића 2 193
Одељење за спровођење превентивних мера при изградњи објеката Крагујевац Милоја Павловића 1 193
Одељење за спровођење превентивних мера при коришћењу објеката Крагујевац Трг тополиваца 4 193
Одељење за управљање ризиком - Оперативни центар 112 Крагујевац Крагујевачког октобра 13 193
Одељење цивилне
заштите
Крагујевац Николе Пашића 2 193
BCЧ Крагујевац Крагујевац Милоја Павловића 1 193
BCЧ Застава Крагујевац Трг тополиваца 4 193
BCB Аранђеловац Аранђеловац Милана Илића Чиче 3 193
BCO Топола Топола Карађорђева 3 193
BCO Баточина Баточина Краља Петра Првог 42 193
BCO Рача Рача Првомајска 1 193
BCO Кнић Кнић Насеље Рибеш 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs