Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Кикинди
Кикинда
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
782
10
67002
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
4
68
35
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
404
319
795
822
Адресе и телефони организационих јединица
Седиште Одсека у Кикинди Браце Татића 5 0230/22517 ; факс:0230/22035
Кикинда Марка Краљевића 4 0230/34787
Сента Поштанска 12 024/815799
Нови Кнежевац Карађорђева 45 0230/82841
Чока Сенћанска 1 0230/71065
Ада Саве Ковачевоића 17 024/851156
Кањижа Карађорђева 31 024/875103
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати