Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Кикинди
Кикинда
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
782
10
67002
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
4
68
35
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
404
319
795
822
Адресе и телефони организационих јединица
Седиште Одсека у Кикинди Браце Татића 5 193
Кикинда Марка Краљевића 4 193
Сента Поштанска 12 193
Нови Кнежевац Карађорђева 45 193
Чока Сенћанска 1 193
Ада Саве Ковачевоића 17 193
Кањижа Карађорђева 31 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs