Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу
Крушевац
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
2667
296
259441
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
6
65
29
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
1625
1673
1059
686
Адресе и телефони организационих јединица
Крушевац Бруски пут 22 193
Брус Селиште 193
Александровац 10 Август б.б. 193
Трстеник Магистрални пут б.б. 193
Ћићевац Охридска б.б. 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs