Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу
Крушевац
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
2667
296
259441
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
6
65
29
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
1625
1673
1059
686
Адресе и телефони организационих јединица
Крушевац Бруски пут 22 037/441930 ; 037/441931, факс:442086
Брус Селиште 037/825092
Александровац 10 Август б.б. 037/552159
Трстеник Магистрални пут б.б. 037/712103
Ћићевац Охридска б.б. 037/811399
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати