Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Краљеву
Краљево
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
1529
92
121707
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
7
62
24
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
642
828
880
655
Адресе и телефони организационих јединица
Краљево Војводе Степе 6 193
Рашка Тодора Милићевића 3 193
Врњачка Бања Београдска б.б. 193
Ушће 23 новембра б.б. 193
Рибница Излетничка б.б. нема
Копаоник Копаоник 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs