Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Краљеву
Краљево
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
1529
92
121707
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
7
62
24
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
642
828
880
655
Адресе и телефони организационих јединица
Краљево Војводе Степе 6 036/314291 ; факс:036/319049
Рашка Тодора Милићевића 3 036/736002
Врњачка Бања Београдска б.б. 036/611242
Ушће 23 новембра б.б. 036/831113
Рибница Излетничка б.б. нема
Копаоник Копаоник 036/471093
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати