Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Лесковцу
EditRegion2Лесковац
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
1024
72
156252
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
4
48
13
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
786
476
1305
705
Адресе и телефони организационих јединица
Лесковац Боре Станковића 14 016/53283; 016/51351 ; факс:016/53283
Бојник Трг Слободе 1 016/821095
Лебане Цара Душана 70 016/843123
Медвеђа Радничка б.б. 016/891993 ; 016/891994
Власотинце 29. новембра б.б. 016/871167 ; 016/875128
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати