Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Лесковцу
EditRegion2Лесковац
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
1024
72
156252
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
4
48
13
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
786
476
1305
705
Адресе и телефони организационих јединица
Лесковац Боре Станковића 14 193
Бојник Трг Слободе 1 193
Лебане Цара Душана 70 193
Медвеђа Радничка б.б. 193
Власотинце 29. новембра б.б. 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs