Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Новом Пазару
НовиПазар
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
742
99
85996
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
4
47
12
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
470
613
850
462
Адресе и телефони организационих јединица
Нови Пазар Миодрага Јовановића б.б. 193
Тутин Омладинска б.б. 193
Сјеница Краља Петра б.б. 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs