Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Новом Пазару
НовиПазар
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
742
99
85996
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
4
47
12
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
470
613
850
462
Адресе и телефони организационих јединица
Нови Пазар Миодрага Јовановића б.б. 020/311387; 020/311935;факс:020/333970
Тутин Омладинска б.б. 020/812036 ; 020/820740
Сјеница Краља Петра б.б. 020/741093 ; 020/750680
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати