Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Панчеву
Панчево
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
755
10
127162
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
6
121
44
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
1317
1150
1558
1615
Адресе и телефони организационих јединица
Панчево  Жарка Зрељанина 96 193
Вршац 2 октобра 37 193
Ковин 1 маја 17 193
Бела Црква Трг ослобођења 1 193
Алибунар Млинска 30 193
Пландиште Карађорђева 24 193
Ковачица ЈНА 52 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs