>
 
Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Пироту
Пирот
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
1232
72
63791
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
5
50
17
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
551
449
883
539
Адресе и телефони организационих јединица
Пирот Краљевића Марка 33 193
Бабушница Живојина Николића брке 43а 193
Димитровград Балканска 81 193
Бела Паланка Српских Владара 92 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs