Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Пироту
Пирот
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
1232
72
63791
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
5
50
17
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
551
449
883
539
Адресе и телефони организационих јединица
Пирот Краљевића Марка 33 010/311192; факс:010/310183
Бабушница Живојина Николића брке 43а 010/686753
Димитровград Балканска 81 010/360400
Бела Паланка Српских Владара 92 018/855159
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати