Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Прокупљу
Прокупље
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
759
107
48501
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
4
38
9
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
323
179
816
443
Адресе и телефони организационих јединица
Прокупље Цара Лазара 33 193
Куршумлија Косовска 67 193
Блаце 7 јула 5 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs