Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
Шабац
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
795
52
122893
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
5
99
27
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
900
698
1147
1171
Адресе и телефони организационих јединица
Шабац Поп Лукина 52 193
Лозница Војводе Путника б.б. 193
Богатић Мике Митровића 5 193
Коцељево Немањина 30 193
Љубовија Радничка б.б. 193
Мали Зворник Дринска 7 193
Владимирци Бибе Карановић б.б. 193
Крупањ 1 маја 6 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs