Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Смедереву
Смедерево
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
481
27
109809
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
8
60
20
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
440
293
900
857
Адресе и телефони организационих јединица
Смедерево Шалиничка б.б. 193
Велика Плана Војводе Мишића 59 193
Смедеревска Паланка Иве Бајазита 14 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs