Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици
СремскаМитровица
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
3490
119
339727
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
6
103
41
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
1407
844
1067
1134
Адресе и телефони организационих јединица
Сремска Митровица Румски друм б.б. 193
Рума Аугуста Цесарца б.б. 193
Шид Цара Лазара 17 193
Инђија Дунавска 2 193
Стара Пазова Краља Петра Првог 14 193
Пећинци Посавског одреда 1 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs