Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици
СремскаМитровица
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
3490
119
339727
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
6
103
41
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
1407
844
1067
1134
Адресе и телефони организационих јединица
Сремска Митровица Румски друм б.б. 022/621123; 022/614641; факс:022623616
Рума Аугуста Цесарца б.б. 022/473333
Шид Цара Лазара 17 022/711632
Инђија Дунавска 2 022/560839
Стара Пазова Краља Петра Првог 14 022/310281
Пећинци Посавског одреда 1 022/86550
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати