Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Сомбору
Сомбор
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
1178
16
97263
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
5
48
32
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
449
853
689
676
Адресе и телефони организационих јединица
Сомбор Арсенија Чарнојевића 4 193
Оџаци Школска 10 193
Апатин Нова б.б. 193
Кула Маршала Тита 192 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs