Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Суботици
Суботица
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
1007
19
148401
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
4
65
34
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
867
340
893
891
Адресе и телефони организационих јединица
Суботица Максима Горког 55 193
Бачка Топола Маршала Тита 59 193
Мали Иђош Маршала Тита 65 193
Стара Моравица Пердо Ђерђ б.б. 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs