Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Суботици
Суботица
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
1007
19
148401
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
4
65
34
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
867
340
893
891
Адресе и телефони организационих јединица
Суботица Максима Горког 55 024/558458; 024/555323; факс:024/557591
Бачка Топола Маршала Тита 59 024/715735
Мали Иђош Маршала Тита 65 024/730222
Стара Моравица Пердо Ђерђ б.б. 024/741048
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати