Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Зајечару
Зајечар
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
1069
42
65969
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
3
50
23
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
620
300
1189
819
Адресе и телефони организационих јединица
Зајечар Хајдук Вељкова 127 193
Књажевац Карађорђева 30 193
Сокобања Војислава Илића 2 193
Бољевац Изворски пут б.б. 193
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs