Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Зајечару
Зајечар
Површина територије
Број насеља
Становништво 2006
1069
42
65969
Број инспектора Превентиве
Број Ватрогасаца
Број ватрогасних возила
3
50
23
Број предмета 2006
Број предмета 2007
Број интервенција 2007
Број интервенција 2008
620
300
1189
819
Адресе и телефони организационих јединица
Зајечар Хајдук Вељкова 127 019/425083 ; 019/422788 факс:нема
Књажевац Карађорђева 30 019/732811 ; 019/734163
Сокобања Војислава Илића 2 018/830420
Бољевац Изворски пут б.б. 030/63733 ; 030/63539
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати