УПРАВА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ

 

Управа за цивилну заштиту у свом саставу има

 • Одељење за оперативно-организационе послове цивилне заштите,
 • Одељење за стратешко планирање и координацију,
 • Одељење за техничку подршку и
 • Одељење за неексплодирана убојна средства (НУС).

У Управи за цивилну заштиту обављају се послови које се односе на:

 • планирање и извршавање оперативних и организационих  послова цивилне заштите;   
 • планирање, организацију, попуну, обучавање, употребу и контролу специјализованих јединица цивилне заштите за територију Републике Србије, управних округа и у привредним друштвима и другим правним лицима која образују специјализоване јединице цивилне заштите;
 • учешће у раду на изради Методологије за израду процене угрожености и планова заштите на свим нивоима планирања и  изради  процене угрожености Републике Србије, по опасностима, на свим нивоима планирања;
 • организацију израде, чување и руковање Планом заштите и спасавања  у ванредним ситуацијама у Републици Србији;
 • организацију израде, чување и руковање Планом функционисања  цивилне заштите у Републици Србији,  у оквиру Плана одбране Републике Србије;
 • провераву усаглашености Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама аутономних покрајина, управних округа и јединица локалне самоуправе са Планом заштите и спасавања Републике Србије;
 • сарадњу и усаглашаве деловања у ванредним ситуацијама са ресорним министарствима, органима државне управе, Војском Србије, полицијом, научним институцијама, са РХМЗ, Републичким заводом за сеизмологију, Црвеним крстом Србије, Горском службом спасавања, органима локалне самоуправе, спортским клубовима и другим невладиним организацијама значајним за заштиту и спасавање, као  и другим правним лицима;
 • послове управног и инспекцијског надзора, из своје надлежности, у области планирања, организовања и извршавања послова и задатака заштите и спасавања и из области функционисања цивилне заштите;
 • врши надзор рада Јавног предузећа за склоништа и Центра за разминирање;
 • послове материјално-техничког и интендатског обезбеђења организованих снага цивилне заштите и других снага заштите и спасавања;
 • организацију извиђања, обележавања, проналажења, ископавања, идентификације, уклањања, транспорта, складиштења и уништавања НУС;
 • учешће у програмима међународне сарадње и евроинтеграција, посебно у примени, усклађивању и анализи примене међународних стандарда система ЦЗ.

   

   

   

  СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
  Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
  овде нам можете писати