УПРАВА ЗА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ

Организовање рада Управе и унутрашњих организационих јединица ради благовременог и законитог вршења послова контроле рада ватрогасних и спасилачких једница, индустријских и добровољних ватрогасних јединица , као и њихово координирано деловање у случају већих ванредних догађаја. Директно утиче на рад подручних организационих јединица Сектора на ватрогасно спасилачким пословима за унапређење њиховог рада.

Одељење за техничко опремање ватрогасних и спасилачких јединица
Активно учешће на организовању и о стваривању увида у рад Ватрогасно- спасилачких јединица, анализира стање техничке опремљености ватрогасних и спасилачких једница материјално–техничким средствима и планира мере за набавку материјалних средстава у циљу унапређења техничке опремљености ватрогасних и спасилачких јединица. Планира мере за обезбеђивање адекватних услова за смештај ватрогасних и спасилачких јединица. Прати и проучава развој савремених справа, опреме и система заштите и сарађује са произвођачима справа и опреме и другим организацијама у области заштите . Учествује у раду тендерских комисија за набавку опреме и средстава за рад ватрогасних и спасилачких јединица.

Одељење за контролу рада ватрогасних и спасилачких јединица
Носилац активности у контроли рада ватрогасних и спасилачких јединица , индустријских и добровољних ватрогасних јединица. На основу анализа извршених контрола рада предлаже мере за унапређење рада ватрогасних јединица и ан ализира стање у ватрогасним јединицама и усмерава рад на предузимању одговарајућих мера и активности.

Одељење за координацију оперативних активности
Носилац активности на процени угрожености територије у циљу дефинисања формирања нових ватрогасних и спасилачких једница, као и дефинисању потребног броја извршилаца. Основна спона и одговрни чинилац за координацију рада свих служби које се ангажују у ванредним ситуацијама. Предлаже и учествује у изради и усаглашавању планова заштите и оперативних планова републичких, регионалних, градских и локалних органа. Непосредни контакт са осталим службама које делују у ванредним ситуацијама.

UVSJ
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати