ЕПИДЕМИЈА

 

Епидемија заразне болести је пораст обољења од заразне болести неуобичајен по броју случајева, времену, месту и захваћеном становништву, такође, неуобичајено повећање броја обољења с компликацијама или смртним исходом, као и појава две или више међусобно повезаних обољења од заразне болести, која се никада или више година нису појављивала на једном подручју, као и појава већег броја обољења чији је узрок непознат, а прати их фебрилно стање.

Заражено подручје је оно на којем постоји један извор или више извора заразе и на којем постоје услови за ширење заразе међу становништвом.

Угрожено подручје је подручје на које се може пренети заразна болест са зараженог подручја и на којем постоје услови за ширење заразе.

Поступци након проглашења појаве епидемије заразне болести:

  • обавезно слушајте службена упутства о предузимању и спровођењу мера заштите које проглашавају надлежне службе. Упутства се дају средставима јавног информирања (радио, ТВ, новине),
  • дозволите обављање прописаних здравствених прегледа особа, објеката, производа, узимање потребног материјала за прегледе те предузимање других прописаних мера за заштиту становништва од заразних болести,
  • избегавајте места, посебно она затворена, где се окупља већи број људи, боравите у затвореном простору своје куће, уколико сте болесни, да болест не ширите, уколико сте здрави да је не добијете,
  • спречите додир деце свих узраста, мајки уз малу децу, трудница, оних који се опорављају од других болести, болесних од других болести с болеснима или сумњивима да су болесни у епидемији,
  • избегавајте ближи контакт са животињама чије се заразне болести могу пренети на људе,
  • посебно водите рачуна о хигијени простора, личној хигијени и хигијени животиња с којима сте у додиру,
  • новооболелог или сумњивог да је болестан изолујте из здраве средине, пружите му негу и затражите мишљење стручне службе.

Мере заштите и спасавања становништва од заразниих болести

Опште мере: осигурајте здравствено исправне намирнице и предмете опште употребе, санитарно-техничке и хигијенске услове производње и промета истих, користите здравствено исправну воду за пиће, брините о санитарно-техничким и хигијенским условима у кући, брините о хигијенском нешкодљивом уклањању фекалија и других отпадних вода, проведите, зависно о могућности, дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у простору где производите или продајете намирнице опште употребе и храну, где се снабдевате водом за личне потребе и у простору за храњење и напајање домаћих животиња, спроведите дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у превозним средствима намењеним за превоз намирница и предмета опште употребе или сировина за њихову производњу.

Посебне мере: слушајте (радио, ТВ) и читајте и следите упутства надлежних служби како би могли спровести неке посебне мере:
- рано открити извор заразе и пут преношења заразе,
- превести, изоловати и збринути оболеле од места становања до здравствене установе,
- пријавити заразе одговарајућој служби.

Остале мере: редовито узимајте прописане лекове и саветујте се са лекарима, темељно и често перите руке и одећу и простор у коме боравите, не користите намирнице којима не знате порекло и које нису у затвореној амбалажи, намирнице пре употребе добро оперите и термички обрадите, опште и посебне мере за спречавање и сузбијање заразних болести престаните примењивати тек онда када то дозволе надлежне службе које су прогласиле појаву епидемије.

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs