ПОПЛАВЕ

Поплаве су честe елементарнe непогодe којe могу бити локалних размера – уколико погађају насеље или мање заједнице, или великих размера – уколико погађају читаве сливове река и већи број општина.

Време развијања поплава варира од случаја до случаја. Поплаве у равничарским крајевима се развијају полако, по неколико дана, за разлику од бујичних поплаве које се развијају брзо, некад и без видљивих знакова. Овакве поплаве формирају опасан и деструктиван плавни талас, који са собом носи муљ, камење, грање и отпад.

До плављења долази и када ниво воде у рекама порасте толико да долази појаве подземних вода или до преливања преко насипа или када услед притиска воде на насипе  дође до њиховог пробијања. До поплаве може доћи и услед пуцања и преливања бране због  превеликог дотока воде – што проузрокује поплаву сличну бујичној поплави, али у много ширим и катастрофалнијим размерама.

Поплаве се могу догодити свуда. Чак и врло мали потоци, речице, канали за одвод или кишни канали, који делују безопасно, могу изазвати поплаве већих размера.

Упутства за спречавање поплава у ризичним областима

 • Током периода кад нема поплава понашајте се одговорно, не бацајте отпад у реке, потоке и канале.
 • Ако је отпад већ у коритима и каналима, пријавите надлежној комуналној служби.
 • У градовима где је код јаких киша појачано отицање вода, не бацајте отпад и  не прекривајте шахтове  који  одводе атмосферске воде.
 • Будите припремљени у случају да морате да напустите домаћинство – припремите ранац  или торбу са личним документима и најосновнијим  стварима (батеријска лампа, пиштаљка, кабаница за кишу, топла одећа, дубока обућа -  по могућству гумене чизме, флашу са пијаћом водом, транзистор и резервне батерије, штап, канап и слично).
 • Ако живите низводно од брана информишите се који је сигнал за опасност, колико времена вам је потребно да се склоните и која је сигурна граница за склањање у случају њеног рушења.
 • Преко средстава јавног информисања пратите стање и упозорења о могућој поплави.
 • По могућству припремите џакове са песком које у случају наиласка поплаве можете ставити на улаз и затворите сва места на кући кроз које може да уће вода.
 • Не преграђујте водотокове како би правили акумулацију воде у летњем периоду.
Упутства за понашање током поплава
 • Слушајте радио и телевизију ради информација.
 • Будите свесни да су бујичне поплаве могуће. Уколико постоји ризик, одмах пређите на више спратове куће. Не чекајте инструкције да бисте то урадили.
 • Држите се даље од електричних каблова.
 • Избегавајте области које су познате по клизиштима и одронима.
 • Не ометајте спасилачке екипе у њиховом раду.

Упутства за понашање уколико је евакуација неопходна

 • Узмите припремљене нужне ствари и по могућству организовано напустите домаћинство како бисте се склонили на сигурно.
 • Будите кооперативни и сарађујте са спасилачким екипама.

Уколико имате времена, пожељно је да:

 • обезбедите свој дом;
 • искључите струју на главном прекидачу;
 • искључите све електричне уређаје;
Уколико нађете времена да обезбедите свој дом на овај начин, не додирујте електричну опрему ако стојите у води.

Упутства у случају да морате да напустите дом

 • Не ходајте кроз воду која се креће. Кретање кроз воду дубине 15цм може изазвати пад. Уколико морате да прођете кроз воду – ходајте тамо где се вода не помера. Користите штап да би проверили дубину воде и чврстину тла под водом.
 • Не улазите возилом у поплављена подручја. У случају да  вас поплавна вода опколи, напустите возило и  уколико је могуће безбедно пређите на више тло.
 • Не прелазите брзаке и потоке пешице нити колима.
 • Евакуишите  домаће животиње, а ако то не можете ослободите их из објеката у којима су смештене. 

Упутства за понашање после поплава
 • Слушајте извештаје на вестима о водоснабдевању, као и да ли је безбедно пити воду.
 • Избегавајте плавну воду – она може бити загађена муљем, уљем, бензином или фекалном канализацијом. Вода може такође бити под струјним напоном од подземних каблова.
 • Избегавајте воду која је у покрету.
 • Будите пажљиви у областима са којих се плавна вода повукла, путеви су можда оштећени и опасни.
 • Вратите се у своје домове само пошто надлежне службе прогласе да је то безбедно.
 • Немојте користити електричне апарате пре провере.
 • Очистите и дезинфикујте све површине.
 • Држите се даље од зграда које су окружене плавним водама.
 • Будите пажљиви при улажењу у зграде због скривених оштећења која су могла да настану
 • Оспособите оштећене септичке јаме и друге канализационе системе што је раније могуће – уколико су оштећени могу да постану велики здравствени ризик.
 • Очистите и дезинфикујте све што је поквашено. Муљ који остаје после плавне воде, може да садржи канализационе отпатке и хемикалије.
 • Уколико приметите угинуле животиње обавестите надлежну службу на телефонске бројеве 193 или 1985;

 Упамтите! Чак и када се плавна вода повуче, опасност постоји.

 

 

 


 


 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs