11. фебруар 2011. година

Европски Дан „112“ – број који може спасити живот

У свим земљама Европске Уније, 112 је бесплатни број за хитне ситуације којим се истовремено могу добити све три службе за хитне интервенције – полиција, хитна помоћ и ватрогасци-спасиоци. Систем 112 омогућава свим грађанима који бораве или се налазе на територији државе једнак третман по питању пружања заштите у случају настанка ванредног догађаја или угрожавања живота и имовине на било који други начин.

У Републици Србији, увођење јединственог броја 112 за хитне позиве је у складу са усвојеним Законом о ванредним ситуацијама као и једна од обавеза за остваривање пуноправног чланства у ЕУ. Овај систем представља систем раног упозоравања, обавештавања, праћења и прикупљања информација о опасностима које могу угрозити људе, животну средину, материјална и културна добра.

Незгоде се могу догодити свуда и у свако време. Правовременост реаговања је од есенцијалне важности за обезбеђивање безбедности грађана и материјалних добара. Системом 112 координира се рад служби за реаговање у ванредним и хитним ситуацијама и обједињују се бројеви: 92-полиција; 93-ватрогасци-спасиоци; 94-хитна медицинска помоћ и 985-центар за обавештавање и осматрање. Његово увођење је од јавног, регионалног, државног и међународног значаја.

Основни циљ Система 112 је пружање помоћи људима у опасности или другим стресним ситуацијама као и стварање код људи осећаја сигурности због постојања система који им стоји на сталном располагању. Такође, овај систем би омогућио организовање правовремене, брже и ефикасније акције спасавања и заштите људских живота и имовине. Професионалци у оперативном центру би обрађивали аларме и доносили одлуку коју службу послати на лице места. Затим, квалитетно би се лоцирала места инцидента, кроз сарадњу више служби и система, и тиме скратило време стизања на место инцидента. Самим тиме се повећава шанса за већи број спашених живота и очувања материјалних добра. Постојањем овог система врши се оптимализација и рационализација расположивих ресурса, квалитетна анализа интервенција и предикција у циљу превенције.

Европски Дан 112 се у ЕУ обележава као дан пажње која се поклања људима око нас и као дан којим се код људи подиже ниво свести о њиховој заштити и безбедности, промовисањем броја који може спасити живот.

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати