ВОЗИЛА ЗА СПАСАВАЊЕ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Намена ових возила је да ватрогасним јединицама омогући што боље извршење радних задатака и да за најкраће време омогући долазак на место интервенције.

Ватрогасна возила су према стандардизацији подељена на врсте, а за сваку су прописани технички услови и карактеристике. Ова подела је оријентациона, с обзиром да се на одређен тип возила често додају уређаји и опрема коју има друга врста возила, или са једним возилом желе користити два различита средства за гашење.

Основна подела ватрогасних возила:

 • командно возило,
 • навално возило,
 • комбиновано возило,
 • аутоцистерна,
 • возила специјалне намене, у која спадају:
 • аутомеханичке лестве,
 • хидраулична зглобна платформа,
 • возила за гашење прахом,
 • возила за гашење пеном и прахом,
 • техничко возило,
 • возило за контејнерски транспорт (покретно спремиште) , и
 • возило за гашење шума.
km nm kom
cm lm pm
prm tem summ
sm vbm    
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs